„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Dny lidí dobré vůle

04.07.2013

9:00 - 17:00 Kurz "Jak pozitivně komunikovat s žáky"
kde: sál Poutního domu Stojanov

9:00 - 17:00 Seminář "Škola lásky v rodině"
kde: sál Poutního domu Stojanov

10:00 - 15:00 Fotografický workshop
kde: Altánek Poutního domu Stojanov

10:00 - 12:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost
kde: Fotbalové hřiště
pořádá: Orel

10:00 - 17:00 Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel

10:00 - 18:00 Aktivity životní prostředí
kde: Archeoskanzen
pořádá: Hnutí Brontosaurus
Odborníci z Hnutí Brontosaurus představí návštěvníkům pestrou škálu přístupů při ochraně životního prostředí. Od práce sofistikovaných profesionálů až po místní drobná sdružení občanů a aktivistů.

13:00 - 14:00 Pinkání na Velehradě - stolní tenis pro veřejnost
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel

13:00 - 22:00  Ruční přepisování Bible
kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděj, v prostoru muzea Bible
pořádá: Římskokatolická farnost Velehrad

14:00 - 16:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále
kde: Fotbalové hřiště
pořádá: Orel

Stojanovo gymnázium
15:00 Vernisáž NITĚNÁ KRÁSA – Výstava výtvarných děl zhotovených technikou šité krajky v oblasti liturgie, přírody a folkloru
15:30 Prezentace vybraných DMS projektů
16:00 Vernisáž „Jít cestou naděje“ – jedná se o výstavu nejlepších vybraných vězeňských autorských děl, které byly vybrány na základě vyhlášené soutěže s názvem „Jít cestou naděje“. Výstava bude obsahovat nejen obrazy, ale také i zajímavé artefakty.
16:30 Prezentace církevních hnutí a komunit
17:00 Prezentace Papežských misijních děl - rozšířeny o Misijní hry a soutěže pro děti, Misijní jarmark a štrúdlování
17:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2012
18:00 Vernisáž vítězných obrázků
soutěže v malování "Cestou dvou bratří"

14:00 - 17:00 Velehrad dětem: „S Cyrilem a Metodějem vážně nevážně“
kde: B pódium na hřišti ZŠ
Odpolední program pro rodiny s dětmi ve spolupráci s Centrem pro rodinný život Olomouc
- Taneční a hudební vystoupení
- Hlavolamy, hry a hádanky
- Soutěže, hry a legrácky
- Pohádka
- Zajímaví hosté
- Fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí

14:00 - 18:00 Za školou s IN!em dovoleno
kde: Pódium ZŠ
Netradiční stolní hry a hlavolamy v „Klubu deskových her“, kosmetická poradna, workshop „Udělej si placku“!. Po celou dobu programu budou k dispozici redaktorky a tvůrci časopisu IN!.
17:00 vystoupení Daniela Mrózka

Mezinárodní setkání vozíčkářů
16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené v bazilice
17:15 Setkání vozíčkářů - moderuje Filip Tomsa, hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla (kde: nádvoří před ZŠ)

17:00 Finále turnaje v ping-pongu "Propinkejte se na Velehrad"
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel

18:00 Promítání historického docu-dramatu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
kde: Archeoskanzen

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací významných projektů občanské společnosti.
Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 Českou televizí a Českým rozhlasem 1 - Radiožurnálem.
účinkující: Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín a další

21:00 - 23:00 Program církevních hnutí a komunit
kde: Bazilika - duchovní program - adorace

23:00 Mše svatá
kde: Bazilika

Projekty na obnovu Velehradu