„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

VELEHRAD

Velhrad jest jednym z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych na Morawie. Historia tego miejsca związana jest z przybyciem 12 mnichów z zakonu cystersśw w okolice miejscowości Veligrad / dzisiaj Staré Město/ , aby w dolinie rzeczki Salaška zalożyć nowy klasztor. Fundatorami klasztoru byli czeski król Přemysl Otakar I. wspolnie ze swoim bratem margrabią morawskim Vladislavem Jindřichem i ołomunieckim biskupem Robertem. To umiejscowienie klasztoru Velehrad jest nawiazanien do tradycji ewangelizacji Wielkiej Morawy przez sw.Cyryla i Metdodego, jak rownież początków pismiennictwa i kultury. Miejsce to niesie w sobie poselstwo być skrzyzowaniem słowiańskich narodów oraz przestrzenią spotkań chrześcijan Zachodu i Wschodu. W XX wieku na Velehradzie byly polożone podwaliny dzisiejszego ekumenismu na tzw. Spotkaniach unionistu  a w 1985 roku  stał się Velehrad miejscem, gdzie się chrześcijanie upomnieli o prawo czlowieka do wolności religijnej. Papież Jan Paweł II. przypomnial znaczenie Velehradu, kiedy w 1980 roku oglosil św.Cyryla i Metodego współpatronami Europy a wybral Velehrad jako miejsce swojej pierwszej pielgrzymki do Czechoslowacji po upadku. Żelaznej   kurtyny  w 1990 roku. Velehrad to rownież miejsce związane z ważnymi postaciami, z ktorych należy przypomnieć arcibiskupa Antonina Cyrila Stojana oraz kardynała Tomáše Špidlíka SJ pochowanych w bazilice. Na Velehradzie możemy się dotknać swoich korzeni nie tylko duchowych, ale i chrześcijańskich początków narodow slowianskich, które sa związane z tożsamoscią współczesnej Europy.

INFOCENTRUM
Velehradzki dom św. Cyryla i Metodego

Służba

ZABYTKI NA VELEHRADZIE

Bazilika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św.Cyryla i Metodego
Dominanta architektoniczna sanktuarium, pierwotnie romańsko-gotycka budowla z początku XIII wieku, przebudowana w stylu wczesno barokowym.

Dawny klasztor cystersów
W kompeksie budowli klasztornych znajduje się dzisiaj Stojanovo gymnázium/ liceum/ oraz Zaklad opieki społecznej Vincentinum. Obie instytucje są kościelne. Na terenie liceum są dwie aule: Slovanský sál i tzw. Salla terrena z freskami z czasów baroka.

Kościółek Zwiastowania Pańskiegotzw. "Cyrilka"
Mały kościółek parafialny postawiony w XIII wieku dla parafian za murami klasztoru. W wieku XIX w czasie przygotowań do milenium misji św.Cyryla i Metodego /1863/ kościółek przebudowano w stylu nowogotyckim. W 1929 roku w kościele postawiono ikonostas i celebrowało się liturgię wschodniego obrzędu.

Velehradzki dom św.Cyryla i Metodego
W dawnych klasztornych budowach gospodarczych po rokonstrukcji powstało muzeum, infocentrum, księgarnia, sala wystaw oraz cukiernia.

Małe architektura sakralna
Blizko sanktuarium znajdują się kaplica św.Vendelina / figura od F.Hirnla /, barokowa statua Matki Boskiej, figury św.Bernarda i św. Lutgardy od O.Schweigla, kaplica św. Jana Nepomucena z roku 1715 znajdująca się na barokowym moście, dwie figury św.Jana Nepomucena na droze na cmentarz i placu obok sanktuarium, figura Chrystusa na skrzyżowaniu

Cmentarz
Są na nim groby cystersów, jezuitów / przyszli na Velehrad w XIX wieku /, sióstr zakonnych oraz osób zwiazanych z sanktuarium.

Pozostałości średniowiecznego klasztoru cystersów - lapidarium
Pod bazilką znajdują się fundamenty kościoła i klasztoru z XIII wieku oraz barokowa krypta. Powtanie tutaj również ekspozycja „Velehrad na křižovatkách evropských dějin“/ Velehrad na skrzyżwaniu historii.

Różańcowa scieżka pielgrzymkowa
Scieżka, na której znajduje się 20 stacji różańca łączy Velehrad z byłym Veligradem / dzisiaj Staré Město /.
 

CIEKAWOSTKI W OKOLICY

 

 U Lípy 302, Velehrad 687 06
tel. +420 571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz,
www.velehradinfo.cz
49°6'16.618"N, 17°23'38.764"E

Projekty na obnovu Velehradu