„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

VELEHRAD

Velehrad is one of the most important places of pilgrimage in Moravia. Its history started more than  800 years ago. The first twelve Cistercian monks came to the valley of stream Salaška to build up their convent  not far from village Veligrad (today it is Staré Město). The founders of the monastery were Přemysl Otakar I. - the king  of  Bohemia and Vladislav Jinřich - the Moravian margrave with the participation of  Robert  - the Bishop of Olomouc. This gives Velehrad a royal majesty. However, thanks to its position Velehrad retains primarily memory of Ss Cyril and Methodius evangelism of Great Moravia, the beginning of Slavic literature and culture in general. It carries the mission to be the intersection of Nations and meeting place of Eastern and Western  Christianity. The foundations of today´s ecumenism were laid through the Unionist Congresses in the twentieth century. Velehrad became a place to fight for the human right to religious freedom ( National pilgrimage in 1985). The importance of Velehrad was emphasized by Pope John Paul II. He declared Ss Cyril and Methodius common patrons of Europe in 1980 and Velehrad was the first place he visited after the  fall of communism in 1990. Velehrad is connected with a number of outstanding personalities. Among them we can highlight the Olomouc Archbishop A.C. Stojan and Cardinal Tomáš Špidlík who are burried in basilika in Velehrad. We come here to touch our spiritual as well as national roots in internalized way and perceive our European identity.  

information centre
The Velehrad house of  Ss. Cyril and Methodius

Information centre is situated in The Velehrad house of Ss Cyril and Methodius which was renovated from former farm buildings (Granary and the Stables) of Velehrad monastery in 2010 – 2011. You can find it at a major crossroads in the village Velehrad.

Information centre provides the following services 

MONUMENTS IN VELEHRAD

Basilica of the Assumption of the Virgin Mary and Ss Cyril and Methodius
Is the main dominant of this place of pilgrimage Velehrad. In 13th century it was a Romanesque and Gothic building then rebuilt in the early Baroque style.

The former Cistercian monastery
Stojanovo gymnázium (grammar school) and Vincentinum (Social care institute) is housed in convent complex. We can see the Slavic hall and the lounge called Salla terrena with Baroque frescoes.

The church Relevation of the Lord
-“Cyrilka"
It is a small church built in 13th century for inhabitants living nearby the monastery. It became dilapidated in 19th century and was restored in Neo-Gothic style on the occasion of the Cyril and Methodius anniversary in 1863. In 1929 the iconostasis was installed here for the possibility of serving the Eastern Liturgy.

The Velehrad house of Ss Cyril and Methodius
Former farm buildings (Granary, the Stables) were reconstructed and are accessible in the form of the services that are provided here. (an information centre, a museum, a café, a bookstore).

A set of small religious monuments

In the immediate vicinity of the monastery there are Chapel of St. Vendelín with the statue of this saint from F. Hirnl, Baroque Marian Column, sculptures of St. Bernard and St. Luitgarda from O. Schveigel, Chapel of  Jan Nepomuk from 1715 nearby the Baroque bridge over the river Salaška, statues of Jan Nepomuk along the road to the cemetery and on the municipal square, statue of the Son of God at the crossroads  between Velehrad and Modrá (possibility of free individual tours).

Velehrad cemetery

This is a place where many important personalities are buried, for example Mons. Jan Šrámek, Cistercians from Velehrad, slavist Jan Vašica, nuns of the Order of  Ss. Cyril and Methodius and nuns of the Order of the Divine Redeemer, members of the Jesuit order, etc.

Remains of the medieval monastery - lapidarium
The foundations of the original Cistercian monastery from the 13th century, lapidarium (collection of mostly late-Romanesque architectural pieces) and baroque crypt are located in areas under the basilica and the current monastic buildings. This place has been available to the public since 1937. Now a new exhibition is starting: “Velehrad  at the intersections of  European history.

Rosary Pilgrimage Route
This pilgimage route with twenty stone stations connects Velehrad and former Veligrad - Staré Město. It is built along the bike path connecting these two places.

Place of pilgrimage
There are some important places on the reconstructed pilgrim area which are worth seeing. In front of the basilica there is the big cross that reminds us of the visit of the pope John Paull II. in 1990. Then there are uncovered remains of the original buildings and enclosing walls. One of the wall (nearby the street) offers the space for the Chapels of Nations. The eight sendstone statues of saints are placed there. (They show St. Benedict, St. John the Baptist, St. Peter, St. Cyril, St. Methodius, St. Paul, St. John the Evangelist, St. Bernard)

Interesting places to see nearby Velehrad 

 

U Lípy 302, Velehrad 687 06
tel. +420 571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz,
www.velehradinfo.cz
49°6'16.618"N, 17°23'38.764"E
 

 

Open hours of infocenter
Summer season (April - October)                             Winter season (November - March)
Mon - Fri:   9.00 - 12.00     12.30 - 17.00                    Tue - Fri:    9.00 - 12.00     12.30 - 16.00
Sat - Sun:  9.00 - 12.30     13.00 - 17.00                    Sat - Sun:  9.00 - 12.30     13.00 - 16.00

Projekty na obnovu Velehradu