„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Ubytování VELEHRAD

VELEHRADSKÝ DŮM SV. CYRILA A METODĚJE
U Lípy 302, Velehrad 687 06
tel.: 571 110 538
www.velehradinfo.cz, info@velehradinfo.cz

Popis: ubytování je poskytováno poutníkům, účastníkům kurzů, seminářů a jiných vzdělávacích či poznávacích aktivit.
Ubytování ve 4 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením k dispozici je kuchyňka.

Cena:
dvoulůžkový pokoj: 1 noc
2 os --> 370,- Kč/os/noc, 1 os --> 470,- Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj: 2 a více nocí
2 os --> 320,- Kč/os/noc, 1 os --> 420,- Kč/os/noc

Místní poplatek ve výši 15,- Kč/os/noc dle Obecně závazné vyhlášky obce Velehrad č. 4/2019 je již zahrnut v ceně.

Price:
double room (1 night)
2 people -> 14,8 €/person/night; double room for 1 person -> 18,8 €/person/night

double room (more than 1 night)
2 people -> 12,8 €/person/night; double room for 1 person -> 16,8 €/person/night

Nové ceny platné od 1.1.2022
dvoulůžkový pokoj: 1 noc
2 os --> 450,- Kč/os/noc, 1 os --> 550,- Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj: 2 a více nocí
2 os --> 400,- Kč/os/noc, 1 os --> 500,- Kč/os/noc

Místní poplatek ve výši 15,- Kč/os/noc dle Obecně závazné vyhlášky obce Velehrad č. 4/2019 je již zahrnut v ceně.

Price:
double room (1 night)
2 people -> 18,- €/person/night; double room for 1 person -> 22,- €/person/night

double room (more than 1 night)
2 people -> 16,- €/person/night; double room for 1 person -> 20,- €/person/night


Storno poplatek za rezervaci ubytování:
Storno poplatek při zrušení ubytování 11 a více dní bez storna; 10 - 6 dnů předem 30% z ceny, 5 - 0 dnů předem 60% z ceny.

      

                              

STOJANOVO GYMNÁZIUM
Velehrad 1, 687 06
tel.: 572 571 098
www.sgv.cz, tomas.chytka@sgv.cz

Popis: ubytování o prázdninách a víkendech pro min 20 osob, 3-4 lůžkové pokoje, sociální zařízení na patře, v ostatních případech dle domluvy
Cena:
230,- Kč/osobu/noc (vč. lůžkovin)

 

POUTNÍ A EXERCIČNÍ DŮM STOJANOV
Salašská 62, Velehrad, 687 06
tel.: +420 572 571 420, mob.: +420 733 741 896
www.stojanov.cz, velehrad@stojanov.cz

Popis: jedno a dvoulůžkové pokoje, v každém pokoji je umyvadlo. Dvacet pokojů má vlastní sociální zařízení, ostatní pokoje mají sociální zařízení na patře. Poutní dům poskytuje ubytování především pro exercicie pořádané poutním domem. Podmínkou je respektování řádu domu jako duchovního centra.
Cena: 250 - 450,- Kč/osoba/den
Kapacita: 120 lůžek
Možnost zajištění plné/polopenze

 

KEMP VELEHRAD
Velehrad 31, 687 06
tel.: +420 608 222 006
www.kempvelehrad.cz, info@kempvelehrad.cz

Popis: Ubytování je možné ve srubech (9 lůžek), chatkách (6 lůžek) a stanová louka. Sociální zařízení (WC a sprchy s teplou vodu) na hlavní budově​. Kuchyňka pro ubytované se základním vybavením k dispozici. 

 

HOTEL MLÝN****
Na Hrádku 4, 687 06 Velehrad
tel. 
+420 572 571 460, +420 737 829 893
www.hotelmlyn.cz
, recepce@hotelmlyn.cz

Popis: Součástí pokoje je sociální zařízení, telefon, TV, minibar, Wi-Fi, sauna, masáže,whirpool, půjčovna a úschovna kol. Zajištění průvodce po památkách.
Kapacita: 62 lůžek

 

HOTEL SKANZEN***
Modrá 227, 687 06 Velehrad
tel. +420 572 508 034
www.hotelskanzen.cz, recepce@hotelskanzen.cz

Popis: Sprchový kout nebo vana, WC, TV, Wi-Fi
Kapacita: 51 lůžek

Depandance Skanzen: vlastní koupelna, Wi-Fi, bez recepce a TV
Kapacita: 44 lůžek

 

MYSLIVECKÁ HOSPODA
Modrá 27, 687 06 Velehrad
tel. + 420 724 024 637
www.ubytovanivmodre.cz, ihana@volny.cz

Popis: Pro je k dispozici pět pokojů se samostatným sociálním zařízením a WC. Všechny pokoje nabízí bezplatný přístup k internetu Wi-Fi. Hosté mohou využít nabídku jídel v hospodě nebo si mohou uvařit ve vybavené kuchyni.

 

MLÝN SALAŠ
Salaš 20, 687 06 Velehrad
tel. +420 572 571 607, +420 777159 566
www.salasmlyn.cz

Popis: Mlýn nabízí ubytování ve 2 a 4 lůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Cena: 350,-Kč/os/noc

 

AUTOKEMP VELEHRAD
Salašská 31, 687 06 Velehrad
tel.: +420 572 571 115
info@velehrad.cz

Popis: Autokemp se nachází mezi obcemi Salaš a Velehrad, v bezprostřední blízkosti cyklistických a turistických tras. Nabízí ubytování v 11 srubech, 7 chatkách nebo na stanové louce. Připojení na energie je pro karavany zajištěno. V hlavním objektu se nachází společné sociální zázemí. V areálu kempu se nachází bufetové občerstvení a dětské hřiště.


Projekty na obnovu Velehradu