„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

VELEHRAD

Velehrad appartiene ai luoghi di pellegrinaggio più importanti delle Moravia. La sua storia si fiume Salaška arrivarono i primi 12 monaci per costruire il loro monastero vicino alla località Veligrad (odierna comincia a scrivere più di 800 anni fa, quando nella valle del piccolo città di Staré Město). I fondatori del monastero furono Ottocaro I, re di Bohemia, assieme al vescovo di Olomouc Robert, il che conferisce a Velehrad un carattere regale. Anzitutto per la sua localizzazione geografica, Velehrad custodisce la memoria dell´evangelizzazione cirillometodiana della Grande Moravia, evento di importanza notevole che costituì la letteratura slava e la cultura in generale. Velehrad contiene in sé la missione di diventare crocevia di nazioni e luogo d´ incontro del cristianesimo occidentale ed orientale. Nel corso del ventesimo secolo furono i convegni unionistici a porre le fondamenta dell´ ecumenismo odierno e Velehrad è divenuto anche il luogo di lotta per il diritto umano concernente la libertà religiosa (il pellegrinaggio nazionale del 1985). Il beato Giovanni Paolo II. mise in evidenza Velehrad nel 1980 proclamando i santi Cirillo e Metodio copatroni d´ Europa, nonché nel 1990 quando scelse questo luogo come destinazione della sua prima visita apostolica del paese dopo la caduta della “cortina di ferro”. Velehrad è collegato con tutta una serie di personaggi illustri tra i quali possiamo annoverare l´arcivescovo di Olomouc A. C. Stojan e il cardinale Tomáš Špidlík SJ, che hanno trovato il luogo del loro ultimo riposo nella basilica di Velehrad. Venendo in questo luogo, possiamo sfiorare le nostre radici non puramente spirituali, ma anche nazionali e ci è reso possibile anche di percepire la nostra identità europea.

CENTRO D´INFORMAZIONE
Casa dei Ss. Cirillo e Metodio a Velehrad

Il Centro d´informazione del luogo di pellegrinaggio di Velehrad si trova nella Casa dei Ss. Cirillo e Metodio a Velehrad. L´edificio è nato grazie alla ricostruzione di edifici agricoli e di scuderie del monastero nel corso degli anni 2010 – 2011. La casa è situata sull´inrocio principale nel centro del paese.

Il Centro d´informazione fornisce i servizi seguenti:

MONUMENTI STORICI DI VELEHRAD 

La basilica dell’Assunzione della Vergine Maria e dei Ss. Cirillo e Metodio
La caratteristica dominante di Velehrad in quanto luogo di pelegrinaggio. Il fabbricato originario proveniente dagli inizi del 13º secolo fu ricostruito nello stile di primo barocco.

Il precedente monastero dei cistercensi
Nel complesso di edifici del monastero risiedono oggi il Liceo di Stojan e la casa di assistenza sociale Vincentinum. Vi troviamo tra l´altro anche la Sala slava e la “sala terrena” decorata con degli affreschi barocchi.

La chiesetta dell´Epifania del Signore
“Cyrilka” é una piccola chiesa edificata nel 13º secolo presso la porta del monastero per coloro che abitavano nei pressi del monastero. Nel 19º secolo l´edificio andò in rovina, la sua modificazione neogotica risale al 1863 quando ci si commemorò il millenio cirillometodiano. Nel 1929 la chiesetta fu allestita di iconostasi con lo scopo di rendere possibile la celebrazione nella liturgia bizantina.

La Casa dei Ss. Cirillo e Metodio a Velehrad
Gli edifici agricoli e le scuderie del monastero di una volta, oggi, dopo la ricostruzione, sono accessibili ai visitatori in quanto si trovano al loro interno il centro d´informazione, il museo, la caffetteria a la libreria.

Collezione di monumenti sacrali più piccoli
Nell´immediata vicinanza del monastero si trova la cappella di San Vendelino con la statua del santo, opera di F. Hirnl; inoltre la colonna barocca della Madonna; il gruppo di statue di San Bernardo e di Santa Luitgarda, opera di O. Schveigel; dal 1715 la cappella di San Giovanni Nepomuceno presso il piccolo ponte barocco sul ruscello Salaška; le due statue di San Giovanni Nepomuceno lungo la strada verso il cimitero e sulla piazza; la statua del Salvatore accanto al crocevia fra Velehrad e Modrá (possibile visitare individualmente).

Il cimitero di Velehrad
ultimo luogo di riposo dei monaci cistercensi, di Mons. Jan Šrámek, delle religiose di Ss. Cirillo e Metodio e della Congregazione del Divino Redentore, dei membri della Compagnia di Gesù e di altri personaggi.

I resti del monastero medievale di monaci cistercensi, lapidario
Nei sotterranei della basilica e degli edifici del monastero odierni si trovano le fondamenta del monastero originale dei cistercensi provenienti dal 13º secolo, le cripte barocche e il lapidario che contiene soprattutto degli oggeti di epoca tardo romanica. Gli spazi sono accessibili al pubblico già a partire dal 1937 e in questo periodo vi si prepara una nuova esposizione: “Velehrad al corcevia della storia d´Europa”.

La via del Rosario
Questo sentiero di pellegrinaggio fiancheggiato da venti monumenti di pietra sui quali vengono raffigurati i misteri del Rosario, collega il Velehrad odierno con Veligrad (oggi Staré Město) di una volta. Si tratta di un sentiero per ciclisti che parte da Staré Město.   

PROPOSTE NEI DINTORNI 

U Lípy 302, Velehrad 687 06
tel. +420 571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz,
www.velehradinfo.cz
49°6'16.618"N, 17°23'38.764"E
 

Projekty na obnovu Velehradu