„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Sportovní vyžití

Okolí Velehradu nabízí široké možnosti sportovního vyžití.

Mimo historicky zajímavé památky je možno využívat okolní terény vhodné pro pěší turistiku, cyklostezky nebo houbaření. V obci a blízkém okolí se nacházejí rybníky pro rybaření nebo příjemné posezení u vody. Za dobrých zimních podmínek je zde také možnost běžeckých tras.

Sportovní zařízení na Velehradě
V obci se nachází tělocvična, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, tenisové kurty, skatepark a dětské hřiště.

Cyklotrasy kolem Velehradu                                                                                                                       
Velehrad leží na několika značených trasách pro pěí a cyklotrasách č. 5013, 5018, 5019, 5050 a Velkomoravské poutní cestě 5150 a Moravské vinné stezce.

Naučná stezka "Fauna a flóra Chřibů" 5157 - 4 km
Spojuje jednotlivá zastavení
Trasa 5018 - 19 km
Modrá - Velehrad - Salaš - Zlacká studánka - Bunč
Trasa 5019 - 19 km
Modrá - Velehrad - Salaš dolní konec - Vlčák
Velkomoravská poutní cesta 5150 - 26 km
St. Město - Jalubí - Modrá - Velehrad - Chabaně - Břestek - Buchlovice - Smarďavka - Boršice - Nedakonice
Velkomoravská poutní cesta 5150 - 33 km
St. Město - Modrá - Velehrad - Buchlovice - Holý kopec - Stupava - hrad Cimburk - Kozel - Klimentské rybníky - Osvětimany

 

Pěší turistika                                                                                                                                                   
Slovácko je pokryto hustou sítí značených turistických tras, které jsou doplněny naučnými stezkami kde je možno dočíst se o historii, památkách a zajímavostech z místní fauny a flóry.

Poutní cesta Velehrad - Hostýn 63 km
Velehrad - St. Město - Napajedla - Pohořelice - Svatá voda - Zlín Lesní hřbitov - Obuvnické muzeum Zlín - Štípa - Lukov - Hostýn
Velehra - Buchlov 11,5 km
Velehrad - Nový dvůr - Chabaně - Břestecká skála - Barborka - Buchlov
Naučná stezka fauna a flóra Chřibů 5 km
Velehrad - Modrá - Králův stůl

Pro volbu vlastní trasy lze využít vyhledávání značených turistických tras na stránkách Klubu českých turistů. Viz odkaz www.kct.cz.

 

Letní sporty, koupaliště, bazény,...                                                                                                          
-
Aquapark Uh. Hradiště 7 km
- Koupaliště Širůch ve St. Měst 6 km
- Koupaliště Jalubí 7 km

 

Zimní sporty...                                                                                                                                                 
Stupava 17 km
-
Osvětimany 16 km
Břestek
7 km

Projekty na obnovu Velehradu