„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

VELEHRAD

Velehrad ist einer der bedeutendesten Wallfahrtsorte Mährens. Die Geschichte dieses Ortes  greift bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts zurück, als die ersten 12 Zistenziensermönche ins  Tal des Baches Salaška kamen, um in der Nähe von Veligrad (heutige Staré Město) ihr eigenes Kloster aufzubauen. Die Gründer des Klosters waren der böhmische König Přemysl Otakar I., der mährische Markgraf Vladislav Heinrich und der Olmützer Bischof Robert. Dank seiner Lage errinert Velehrad an die Evangelisierung des Groβmährischen Reiches von den heiligen Kyrill und Method. Velehrad trägt die Sendung, die Kreuzung der Nationen und der Raum für das Treffen des östlichen und westlichen Christentums zu sein. Im 20. Jahrhundert wurden hier die Fundamente des heutigen Ekumenismus durch die Unionkongresse gelegt. Velehrad wurde zum Ort des Kampfes für die Religionsfreiheit geworden. Die Bedeutung von Velehrad wurde vom Papst Johannes Paulus II. betont, als er die heiligen Kyrill und Method zu Schutzpatronen Europas erklärte. Velehrad war der erste Ort, der vom Johannes Paulus II. nach dem Fall des Eisernen Vorhangs besucht wurde (1990). Velehrad ist auch mit bedeutenden Persönlichkeiten verbundet, nennen wir vor allem Olmützer Erzbischof A. C. Stojan und Kardinal Tomáš Špidlík SJ, die in der Basilika beerdigt sind. Wir kommen hierher um unsere Wurzeln zu berühren, nicht nur die geistlichen, sondern auch die nationalen, und unsere europäische Identität wahrzunehmen. 

INFOZENTRUM
Velehrader Haus der hl. Kyrill und Method

Informationszentrum in Velehrad befindet sich im Velehrader Haus der hl. Kyrill und Method, das dank der Sanierung der ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Klosters  zwischen Jahren 2010-2011 entstand. Sie finden es an der Hauptkreuzung am Platz.

Infozentrum leistet folgende Dienstleistungen:

DENKMÄLER IN VELEHRAD

Die Basilika der Mariä Himmelfahrt und der heiligen Kyrill und Method
Die Basilika der Mariä Himmelfahrt und der heiligen Kyrill und Method ist die Hauptdominante des Wallfahrtortes. Die ursprünglich romanisch-gothische Klosterkirche wurde am Ende des 17. Jahrhunderts im Barokstil umgebaut.

Das ehemalige Zisterzienserkloster
Im Komplex der ehemaligen Klostergebäude befinden sich  Das Stojan Gymnasium (wo man den Slawischensaal und so gennantes Salla Terrena bewundern kann) und die Anstallt der Sozialpflege Vincentinum.

Die Kirche der Erscheinung des Herrn (Cyrilka)
Cyrilka ist ein kleines Kirchlein, das im 13. Jahrhundert bei dem Klostertor gebaut wurde. Im 19. Jahrhundert verwüstete es. Zur Erneuerung im neogothischen Stil kam es anlässlich des Jubiläums der Ankunft der hl. Kyrill und Method im Jahre 1863.

Das Velehrader Haus der heilgen Kyrill und Method
Es handelt sich um ehemalige Wirtschaftsgebäude (Speicher, Pferdestalle) des Klosters. Zugänglich  sind sie im Rahmen der Dienstleistungen, die hier geleistet werden (Informationszentrum, Konditorei, Buchhandlung, Museum). Andere

Sakraldenkmäler in Velehrad

In der unmittelbaren Nähe vom Kloster befinden sich die Kaplelle des heiligen Wendelin mit der Statue des heiligen Wendelin von F. Hirnl, die Mariensäule, die Gruppenstatue der heiligen Bernhard und Luitgarda von O. Schweigel. Die Kapelle des heiligen Johannes von Nepomuk vom Jahre 1715 an der Brücke über den Bach Salaška, und die Statue des Gottessohnes an der Wegkreuzung zwischen Modra und Velehrad.

Der Friedhof
Hier sind Mons. Jan Šrámek, Zisterziensermönche, Slawist J. Vašica, Ordensschwestern der heiligen Kyrill und Method, und andere beerdigt.

Die Reste des mittelalterlichen Klosters und das Lapidarium
In dem Raum unter der Basilika und dem ehemaligen Kloster befinden sich Fundamente des ursprünglichen Zisterzienserklosters vom 13. Jahrhundert mit dem Lapidarium  und den Barokkrypten. Im Jahre 1937 wurden die Räume der Öffentlichkeit  zugänglich geworden.

Der Wallfahrtsweg des Rosenkreuzes
Dieser Weg mit 20 Steinstationen verbindet Velehrad mit früheren Veligrad (Staré Město) und wurde bei dem Radweg errichtet. (Anfang in Staré Město).

DENKMÄLER IN DER UMGEBUNG

 

 

U Lípy 302, Velehrad 687 06
tel. +420 571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz, www.velehradinfo.cz
49°6'16.618"N, 17°23'38.764"E

 

Velehrad – die Wiege der christlichen Tradition Mitteleuropas

Projekty na obnovu Velehradu