„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Stravování

Cukrárna Titique
U Lípy 302, 687 06 Velehrad
tel.: +420
576 130 424,
www.titique.cz, info@titique.cz

Výborné dorty, koláče, zákusky, sušenky a v létě i zmrzlina v příjemném prostředí historického Velehradu. Pro Vás i Vaše přátele je naše cukrárna místem, které stojí za to navštívit, protože pečeme jako doma a budete se také cítit jako doma.
Naše cukrárna se nachází ve středu Velehradu a nabízí příjemné posezení třeba po procházce tímto hezkým místem. Denně pro vás pečeme široké spektrum dortů, koláčů, sušenek, ale nezapomínáme ani na klasické zákusky, na kterých si můžete pochutnat u výborné kávy.

 

VEGA centrum
Salašská 269, 687 06 Velehrad
tel.: +420 602 604 378
www.vegacentrum.cz, vaclav.hrabec@centrum.cz

Klimatizovaná restaurace, která je součástí víceúčelového zařízení - VEGA centrum, Velehrad. V příjemném prostředí s výhledem na velehradskou baziliku si možné vychutnat denní menu nebo si posedět u šálku dobré kávy. V restauraci je denně nabízen výběr z 12 druhů jídel. Provozovna akceptuje tyto stravenky - Ticket Restaurant, Gastro Pass, Cheque Déjeuner.

 

Hotel Skanzen
Modrá 227, 687 06 Velehrad
tel.: +420 572 508 034
www.hotelskanzen.cz, recepce@hotelskanzen.cz

Stylová hotelová restaurace nabízí speciality všech druhů masa včetně rybích specialit. Denně jsou podávána minimálně dvě hotová jídla.

 

Kemp Velehrad
tel.: +420 608 222 006
www.kempvelehrad.cz, info@kempvelehrad.cz

Stravování po předchozí objenávce formou plné penze či polopenze.
V kempu je i buffet, který nabízí nápoje, malá teplá jídla, cukrovinky.

Přes letní sezónu je v provozu kempový bufet, který nabízí pivo a limonády, letní nápoje, zmrzlinu a výběrovou kávu, kryté venkovní posezení, rychlé občerstvení. Lze platit také kartou.

 Projekty na obnovu Velehradu