„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Pěší pouť

30.06.2022 - 04.07.2022

 

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

1) na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež¨
2) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

XV. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň XII. Moravská Compostela

ve dnech čtvrtek 30.6. - pondělí  4.7.2022

- s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán ........

S pomocí Boží putujeme potřinácté vstříc Pánu  

Základní věci o poutní trase a časech najdete zde, v případě změny bude vše včas upřesněno, úplně dole najdete odkaz na zprávy z minulých poutí, abyste si mohli udělat obrázek:

Upozornění:

Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské,

každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

Přihlášky pro nastupující v úseku mezi Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem hlaste do 15.6. 2022 na mail. jednatel@maticesvatokopecká.cz, nebo na číslo 606732726.

Ti, kdo se přidají až na Svatém Hostýně 2.7., ať se hlásí na: matice@hostyn.cz.


POUTNÍ TRASA:

1. ČÁST: SV. KOPEČEK - SV. HOSTÝN

Čtvrtek 30.6.2022 Sv. Kopeček - Pavlovice u Přerova, 30 km
Svatý Kopeček - prezentace od 6 hod.v severní rezidenci baziliky, v 7.00 požehnání v bazilice, předávání křížků novým poutníkům a odchod,
Bukovany (7:40 přích.; 7:50 odch.), Velká Bystřice (8:35 přích.; 8:50 odch.), Svésedlice (9:35 přích.; 9:50 odch.), Vacanovice (10:35 přích.; 10:45 odch.),
Tršice (11:30 přích.; 12:15 odch. - občerstvení od Charity), Lazníky (13:15 přích.; 13:30 odch.), Buk (14:10 přích.; 14:25 odch.), Prosenice (15:00 přích.; 15:15 odch.), Radslavice (16:10 přích.; 16:25 odch.),
Pavlovice u Přerova 17:10 příchod, mše sv. v 18 hodin, večeře a nocleh, obojí se platí i se snídaní už při startu.

Pátek  1.7. 2022 Pavlovice - Sv. Hostýn, 20 km
Pavlovice 7:00 snídaně, v 7:45 předávání křížků novým poutníkům a odchod,
Hradčany (8:25 přích.; 8:40 odch.), Nahošovice (9:00 přích.; 9:15 odch.), Dřevohostice (9:45 přích.; 10:05 odch., Lipová (10:50 přích.; 11:05 odch.),
Ochozy (11:50 přích., Anděl Páně a HNED odchod) Bílavsko (12:45 přích.; 12:50 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13:30 přích.; odpolední přestávka na občerstvení,  PÁN BŮH ZAPLAŤ!  14:30 odch.), Pod Valy (15:20 přích.; 15:35 odch.)
Na Sv. Hostýně:  HNED vstup do baziliky, ubytování,
mše svatá v 17:00 hodin, večeře jen pro předem přihlášené.
V letošním roce došlo k navýšení ceny ubytování i stravy. Postel se spacím pytlem je za 170Kč + 10Kč poplatek obci. Cena stravy je nyní 135Kč večeře a 130Kč snídaně, ale zaručit ji nemůžeme. Restaurace jsou samostatné.

2. ČÁST: SV. HOSTÝN - VELEHRAD

Sobota 2. července 2022  Sv. Hostýn - Štípa, 20 km
Snídaně z vlastních zdrojů, připravena bude jen pro předem přihlášené.
8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále
už v 9:00
- mše svatá s ostatními poutníky - v bazilice
po ní odchod, cca 10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 Pod Valy, odchod dále směr Rusava 12:45 - zastavení č. 20 příchod 12:00, odchod 12:45
14:45 - LUKOVEČEK  zastávka, občerstvení, odchod 15:45
16:30 - FRYŠTÁK - pobožnost na hřbitově, pak odchod směr ŠTÍPA
cca 17:45 - ŠTÍPA - příchod - poutní chrám Narození Panny Marie,  přivítání, účast na mši sv. - večeře u kostela, nocleh v sokolovně

Neděle 3. července 2022 Štípa - Napajedla 25 km
v 7 h. odcházíme od poutního kostela 
krátká zastávka ve Zlíně - dle možnosti modlitby v kostele sv. Filipa a Jakuba,  pak rychle lesem ke studánce Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně a zastávka v Oldřichovicích - mše svatá a sbírka pro farnost, občerstvení
Příchod do Napajedel, pobožnost u hrobu Aničky Zelíkové, přesun ke klášteru a ubytování, MOŽNOST UMYTÍ, DVĚ UMÝVÁRNY, CELKEM 5 SPRCH, krátký odpočinek, pak do kostela, 18:00 bohoslužba, po ní poutnická večeře na faře,

Pondělí 4. července 2022 Napajedla- Velehrad, 23 km
5:30 nebo 6:00 budíček  -  ZÁLEŽÍ NA TOM, KDY BUDE VEČERNÍ MŠE SV. NA VELEHRADĚ, pravděpodobnější je varianta v 16:00, bude upřesněno, hned jak vyjde program Dní dobré vůle
6:00 nebo 6:30 snídaně na faře
6:30 nebo 7:00 odchod z fary
7:15 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - zast. č. 10, předávání křížků novým poutníkům a registrace,
8:00 zastávka u Spytihněvi,  novojičínští poutníci nás dohoní 7:40
Panel č. 6 Babice - občerstvení - 8:30 - 8:45 ---8:20 - 8:30
HUŠTĚNOVICE - u kostela 10:00 - 10.15 ---
Panel č. 4 - SUŠICE kolem 10:30-- 10:45 ----9:30 - 10:00
10:45 nebo 11:45 příchod do Jalubí  - Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka na kostel i na jídlo, pak v domě zahrádkářů občerstvení od místní farnosti. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 12:30 odchod
Panel č. 3 Jalubí 13:05 - 13:20, horní okraj Modré 13:30
Panel č. 2  MODRÁ u skanzenu - přivítání 13:40 - 13:55
14:00 nebo 15:00 - Růžencová cesta, zastavení č. 16 - spojení s ostatními poutníky, přivítání obou skupin starostou Velehradu, společný slavný růženec podle zastavení Růž. cesty,
14:20 - 14:30 VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a vstup do baziliky a růženec
15:00 nebo pravděpodobně až  16:00 mše svatá, po ní předávání poutních listin na Infocentru, pro přihlášené možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje s dostatečnými odstupy.
19:30 večer lidí dobré vůle

Úterý 5. července 2022: mše svaté v bazilice  v 6:30 pro farníky, v 7:30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8:30 s novokněžími z Čech i Moravy,
na nádvoří v 9:40 růženec a v 10:30 slavná mše svatá,
15:00 svatá liturgie v byzantsko slovanském obřadu v bazilice


Důležité podrobnosti k putování:

Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování karimatky a spacáky vlastní.

Poplatky - orientačně - je možná změna, bude ještě upřesněno:

Při registraci každý zaplatí něco na doprovodná vozidla (PH + řidič).

Velehrad - na posteli nebo na karimatce: 100,- Kč, spacáky svoje

K tomu patří i SBÍRKY V KOSTELÍCH ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí a ty jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele vybírat pověřený člen Matice svatokopecké, který bude též registrovat postupně se připojující, ale předem přihlášené poutníky. Jméno bude předem zveřejněno.

Duchovní program:
denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně
Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto: radostný růženec za naši vlast, růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany, bolestný za své rodiny a farnosti a slavný za církev po celém světě

 PUTUJEME
* společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 12. výročí + poutníka Stanislava Budaře
* spojíme se S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO
* s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme
* s prosbami za Katolický týdeník, křesťanská média a za sdružení  Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím
* s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Podrobné zprávy o všech poutích v minulosti najdete zde:

https://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/prehled-pouti-na-velehrad-i-z-velehradu/

Projekty na obnovu Velehradu