„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - listopad, prosinec

Zveme vás na akce velehradského poutního areálu.

Navštívit můžete stálé expozice ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN     a BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ

zobrazit více informací

Adventní duchovní obnova

V sobotu 8. prosince 2018 od 9.00 hod na Velehradě proběhne v Sále kardinála T. Špidlíka ve Velehradském domě sv. CM jednodenní duchovní obnova na téma: "Připravte cesty Pánu, vyrovnejte mu stezky. (Lk 3,4)"

Doprovází P. Ladislav Árvai SJ, kněz, člen komunity jezuitů na Velehradě

Program:
09.00 – 10.00  1. přednáška: "Připravte cestu Pánu, čas milosrdenství trvá"
10.45 – 11.30 
2. přednáška:  Adventní očekávání v Lukášově evangeliu
12.00
13:00  přestávka na oběd
13.00 – 14.30 
příležitost ke svátosti smíření
14.30 
mše svatá v bazilice za naše rodiny

Přihlášky na info@velehradinfo.cz nebo na tel.: 571 110 538 nejpozději do 5. prosince 2018
Organizační poplatek je 200,- Kč včetně oběda

zobrazit více informací

Svatoštěpánský koncert

Římskokatolická farnost Velehrad a obec Velehrad zvou na tradiční Štěpánský koncert Hradišťanu, který se koná 26.12.2018 v 16:30 v bazilice na Velehradě. Jako host vystoupí Pavel Helan.

Předprodej vstupenek je na Informačním centru Velehrad, Turistickém centru Velehrad, OU Velehrad, MIC Uh. Hradiště a cestovní kanceláři Veligradtour.

Cena vstupenky v předprodeji 250,-Kč, na místě 300,- Kč, děti do 10 let zdarma.

 

 

zobrazit více informací

Vánoce na Velehradě

Provozní doba infocentra o Vánocích

22.12.  zavřeno                             28.12. 13:00 - 16:00  
23.12.  zavřeno                             29.12. 13:00 - 16:00
24.12.  zavřeno                             30.12. 10:00 - 16:00
25.12.  zavřeno                             31.12.  zavřeno
26.12. 10:00 - 16:00                         1.1.  zavřeno
27.12. 13:00 - 16:00                         2.1.  zavřeno                       

Na štědrý den bude bazilika od 12:00 do 23:00 zavřená. Od 23:40 se budou za doprovodu varhan zpívat koledy. Na půlnoční mši sv. a na mši sv. v 10:00 na Hod Boží Vánoční zazní v bazilice pod taktovkou Filipa Macka v podání velehradského chrámového sboru a sboru Svatopluk za doprovodu orchestru Česká mše vánoční od J. J. Ryby.

Pořad vánočních bohoslužeb naleznete zde.

Projekty na obnovu Velehradu