„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Svatoštěpánský koncert

ŘKF Velehrad a  obec Velehrad zvou na tradiční Svatoštěpánský koncert v bazilice 26. prosince od 16:30 hod.

Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a Slovácký orchestr mladých

 

Předprodej:
Infocentrum Velehrad, Veligradtour, Městské informační centrum UH., Obecní úřad Velehrad a Turistické centrum Velehrad.

Vstupné:
předprodej 350,- Kč, na místě 400,- Kč

Vstupné lze zakoupit i přes bankovní účet
č. 173261241/0300, VS 26122022,
do poznámky uvést jméno.

 

 

Cisterciácká pečeť

V sobotu 19. listopadu od 16 hodin ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad jste zváni na XIII. ročník mezinárodní soutěže mešních a košer vín CISTERCIÁCKÁ PEČEŤ 2022.

Soutěžní prezentace vinařství zaměřujících se na mešní a košer vína, do hlasování se kromě odborné poroty zapojí také návštěvníci.

Od 17:30 beseda u cimbálu s CM Cifra.

Vstupné 450,- Kč.

 

 

 

 

 

Mozart Requiem

Unikátní spojení geniálního Mozarta, mistrovského hudebního provedení a síly velehradské baziliky, to vše se chystá na období svátku Všech svatých neboli Dušiček v sobotu 5. listopadu v 19:30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Mozartovo Requiem v podání bratislavského komorního orchestru Capellla Istropolitana a chrámového sboru Ad Una Corda z Pezinku.

Předprodej vstupenek probíhá v informačních centrech na Velehradě a Uherském Hradišti, stejně jako na obecních úřadech Modrá, Velehrad.

 

Vstupné v předprodeji 290,- Kč; na místě 350,-Kč.

 

 

 

varhanní koncert

Zveme vás na varhanní koncert k 440. výročí sv. Terezie z Ávily, patronky protinemocem srdce a hlavy.

Koncert se bude konat v neděli 23. října 2022 od 16:30 hodin.

varhany Miloš Bok
Bohosudovský ženský sbor
 

Program: D. Zipoli, M. Bok, G Albrechtsberger, Ch. M. Widor

 

 

  

vstupné je dobrovolné

 

 

Projekty na obnovu Velehradu