„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Milí návštěvníci,
od 1. 6. je možné využít motivační program k návštěvě památek, do kterého jsme se zapojili.

Na infocentru je k vyzvednutí hrací karta a po zakoupení vstupenky do podzemí baziliky do ní od nás dostanete razítko.

Více informací naleznete na webu: www.objevujpamatky.cz

Moravská Compostela

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD 

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež¨a  za překonání pandemie s prosbou za další Boží ochranu

XIV. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň XI. Moravská Compostela
ve dnech středa 30.6. – neděle 4.7.2021

Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

Přihlášky: 
ze Svatého Kopečka na: jednatel@maticesvatokopecka.cz
ze Svatého Hostýna na: matice@hostyn.cz

 

více informací zde: www.poutnik-jan.cz

Dny lidí dobré vůle

Sobota 3. července 2021
1 100. výročí smrti sv. Ludmily – Výstava o kněžně a světici, nádvoří u baziliky
15:00 Řeckokatolická liturgie, Vladyka Cyril Vasil', apoštolský administrátor sede plena košické eparchie
16:30 Byzantský zpěv z kláštera sv. Jovan Bigorski, Severní Makedonie

Neděle 4. července 2021
7:00 Mše svatá
10:00 Mše svatá
10:00 - 18:00 Aktivity pro životní prostředí, Archeoskanzen
10:00 - 23:00 Prezentace Charita Prostějov, u ZŠ
10:00 – 23:00 Charita – oslava výročí Antonína Cyrila Stojana a sv.  Ludmily, u baziliky
12:00 – 21:00 Program s Kristýnem služebníkem, prostranství u baziliky vedle ambitu
13:00 – 20:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad, VDCM
14:00 – 16:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech, fotbalové hřiště
15:00 – 22:00 Mladí fandí Velehradu, areál ZŠ
15:00 Mezinárodní setkání vozíčkářů
15:00     Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
17:15     Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází cimbálová muzika Pentla
15:00 Výstavy ve Stojanově gymnáziu
17:30 Vernisáž Antonín Cyril Stojan, Sál kardinála Tomáše Špidlíkam
18:30 Modlitba za vlast - ve spolupráci s Armádou ČR za přítomnosti historických praporů naší země, Sál kardinála Tomáše Špidlíka

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.
Účinkující: Petra a Rafael Alvárezovi + jejich synové Francisco a Josue, Václav Hudeček, Marek Pavlica, David Deyl, Jiří Pavlica, Alice Holubová a Hradišťan, Antikvartet Dušana Vančury, Dětský sbor Střípky, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, Jiří Pospíchal and Slovácký komorní orchestr a členové Filharmonie B. Martinů Zlín, Dirigent Stanislav Vavřínek

21:00 - 23:00 Adorace v bazilice
23:00 Mše svatá v bazilice

Pondělí 5. července 2021
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2021


Mše svaté v bazilice:
6:30     Celebruje duchovní správce farnosti
7:30     Hlavní celebrant, provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:30     Celebrují novokněží České republiky
8:00 – 10:00 Program s Kristýnem služebníkem
8:00 – 12:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
Kde:     Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
8:00 - 13:00 Prezentace Charita Prostějov
8:00 – 13:00 Charita – oslava výročí Antonína Cyrila Stojana a sv. Ludmily
9:40 Modlitba růžence v bazilice

10:30 Slavnostní poutní mše svatá
Hlavní celebrant: Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Kazatel: Mons. Vojtěch Cikrlea, biskup brněnský

15:00     Řeckokatolická liturgie
Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha v ČR

Úterý 6. července  2021
18:00     Mše svatá – celebrují čeští a moravští biskupové

Středa 7. července 2021
7:00     Mše svatá – celebrují čeští a moravští biskupové

3. - 15. července 2021     Po stopách sv. Cyrila a Metoděje,  kaple Cyrilka

3. - 31. července 2021     30 let Cyrilometodějských dní v Terchové, Turistické centrum Velehrad

Změna programu vyhrazena.

Varhanní koncert

Zveme vás na varhanní koncert k 790. výročí úmrtí sv. Antonína z Padovy. Koncert se bude konat v neděli 20. 6. 2021 od 16:30 hodin.

Na varhany zahraje Marie Pochopová

vstupné je dobrovolné

 

 

 

 

 

 

 

Projekty na obnovu Velehradu