„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

otevíráme

Milí návštěvníci, poutníci, turisté, od pondělí 10. 5. 2021 se na vás těšíme u nás na Velehradě!

Otevíráme
- infocentrum
- podzemí baziliky
- expozice ve Velehradském domě sv. Cyril a Metoděje

Vše v souladu s vládními nařízeními. Možné budou pouze individuální prohlídky.

Vstupenky budou k zakoupení na infocentru i přímo v podzemí, otevírací doba bude zatím 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00.

Těšíme se velmi na vaši návštěvu 😀.


 

soutěž pro děti

Poutní dům Stojanov, Římskokatolická farnost Velehrad a obec Velehrad vyhlašují soutěž pro děti

A. C. Stojanovi k narozeninám

V letošním roce si připomínáme několik výročí Antonína Cyrila Stojana, který se výrazně zasloužil o to, že je Velehrad tak významným poutním místem. Rádi bychom Vám tedy život a dílo Antonína Cyrila Stojana přiblížili.

Zadání soutěže naleznete zde: AC STOJANOVI K NAROZENINAM

Informační odkazy k životu A. C. Stojana jsou třeba tyto:
A. C. Stojan – Katolický týdeník
Papež František a Stojan
A. C. Stojan na stránkách Arcibiskupství olomouckého
Rozhlasový životopis A. C. Stojana – Kdyby lásky neměl – Radio Proglas
Ze života A. C. Stojana – Rozdával se druhým – Radio Proglas

 

Koncepce rozvoje cest. ruchu Slovácko - Dotazník

Kam se má ubírat cestovní ruch na Slovácku? Jen chviličku Vám zabere dotazník, který sbírá informace ke zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Slovácko. Sdělte nám svůj názor. 📝🙏

Řekně svůj názor na cestovní ruch. Kam se má ubírat cestovní ruch na slovácku? I na to bude chtít odpovědět nový strategický dokument, jehož prvním krokem je v těchto dnech dotazníkové šetření.

www.click4survey.cz/s4/42900/9d3a64a2

 

velikonoční obřady

Vzhledem k tomu, že účast na bohoslužbách je stále omezená, bude možné letos obřady velikonočního tridua sledovat opět živě z domova. Letos jsme pro vás připravili kromě známého přenosu kamer z baziliky ještě další přenos, odkazy ke sledování naleznete níže nebo také na https://www.farnostvelehrad.cz/bazilika/zive/

Zelený čtvrtek v 18:00: https://youtu.be/p5RVZjk9o8U

Velký pátek v 15:00: https://youtu.be/8JBFiKipEU8

Bílá sobota ve 20:30: https://youtu.be/KNiAwROQJXg

 

 

 

 

 

Projekty na obnovu Velehradu