„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Dny lidí dobré vůle

04.07.2015

 Program Dnů lidí dobré vůle 2015

Sobota 4. července 2015

9:00 - 17:00 Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
  kde: ZŠ Velehrad
  pořádá: Orel
 
9:00 Vzdělávací seminář pro rodiče, pěstouny a zájemce o problematiku pěstounství na téma:

"Pěstounská péče – dlouhodobá či na přechodnou dobu?"
  Přednášející: PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Jiřina Prekopová, Mgr. Lucie Salačová, Bc. Markéta Švejdová Jandová
  kde: sál Poutního domu Stojanov
  Podrobné informace + online registrace
10:00 - 12:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky
– kvalifikace pro veřejnost
  kde: Fotbalové hřiště
  pořádá: Orel
10:00 - 15:00 Fotografický workshop pod vedením MgA. Jana Mahra na téma: „Nalezené zátiší“
  kde: Altánek Poutního domu Stojanov
10:00 - 18:00 Aktivity pro životní prostředí
 
 • ochutnávka Hostětínských biomoštů
 • ekohry pro celou rodinu
 • ekologicky v domácnosti
 • letní ekotábory
 • aktuální kampaně
 • městečko neziskových organizací
  kde: Archeoskanzen
  Pořádá: Hnutí Brontosaurus
10:00 - 19:00 Program pro rodiny s dětmi s Kristýnem služebníkem  
  kde: u baziliky
 
 • čerstvě upražená káva z pražírny Café Gape
 • vynikající bezlepkové produkty
 • prezentace a prodej mešních vín
 • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
 • spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
10:00 - 23:00 Prezentace CHARITY ČR
 
10:00 - 23:00 Pomáháme lidem v Sýrii, Iráku, Nepálu a na Ukrajině
15:00 Jak žijí lidé na východní Ukrajině - osobní svědectví ředitele Caritas Doněck P.Vasyla Pantelyuka
17:00 Jak žijí lidé na východní Ukrajině - osobní svědectví ředitele Caritas Doněck P.Vasyla Pantelyuka
17:50 Losování výherců charitního kvízu o ceny
13:00 - 22:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
  kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděj, v prostoru muzea Bible
14:00 - 16:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále
  kde: Fotbalové hřiště
  pořádá: Orel
 
14:00 Výstavy a prezentace na Stojanově gymnáziu
 
15:00 Výstava vězeňských prací
15:30 Prezentace Papežských misijních děl
16:00 Fotografická výstava „Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu“ Národního centra pro rodinu a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě
16:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2014
17:00 Prezentace vybraných DMS projektů
17:30 Vernisáž kostýmů z filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
18:00 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří
 
15:00 – 18:00 Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou
  kde: Pódium u baziliky
 
 • odpolední program pro rodiny
 • taneční a hudební vystoupení „Zpívá celá rodina“
 • hry, hlavolamy, soutěže
 • Vaření s Oskarem - obdoba oblíbeného dětského pořadu o vaření Draci v hrnci
 • fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí
16:00 Vystoupení Michala Nesvadby
 
15:00 - 22:00 Mladí fandí VELEHRADU aneb Nabitý program pro děti a mládež
  kde: Pódium na hřišti ZŠ
 
 • kapela NO NAME
 • rapper MAJK SPIRIT
 • písničkář PAVEL HELAN
 • parkourové vystoupení
 • rodinné deskové hry
 • workshop „yoyování“ s Vashkem Kroutilem
 • severská hra mölkky
 • kosmetická poradna nejen pro mladé slečny
 • soutěže o hodnotné ceny
 • fotokoutek
 • možnost rozhovoru s knězem
 
16:00 Mezinárodní setkání vozíčkářů Maltézská pomoc o.p.s.
 
 • 16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené v bazilice
 • 17:15 Setkání vozíčkářů - hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla (kde: nádvoří před ZŠ)
 
17:00 Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
  kde: ZŠ Velehrad
  pořádá: Orel
 
19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
 

Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.
Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Dvojka.

Účinkující:
 • Jiří Pavlica a Hradišťan
 • Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka
 • NO NAME
 • Nezmaři
 • Řecký pravoslavný pěvecký sbor
 • Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad
Moderátoři: Filip Tomsa a Barbora Černošková
 
21:00 - 23:00 Program církevních hnutí a komunit
  kde: Bazilika - duchovní program - adorace
 
21:30 Promítání filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
  kde: Archeoskanzen
 
23:00 Mše svatá
  kde: Bazilika
Projekty na obnovu Velehradu