„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Salesiánský Velehrad

07.08.2015 - 09.08.2015

Oslavy jubilejního roku Dona Boska vyvrcholí v ČR o víkendu 7. - 9. srpna 2015 na Velehradě.

Program:
Salesiánská rodina a její příznivci (SDB, FMA, ASC, VDB, zaměstnanci středisek, farností, animátoři, mladí lidé ze salesiánských děl včetně klubů SHM apod.) jsou zváni na celý víkendový program.
Sobotní program
nabízíme i všem ostatním zájemcům, kteří chtějí jubileum Dona Boska s námi oslavit. Budeme rádi, když se zdržíte nejen na sobotní mši sv., pestrý program (viz samostatná záložka) je připraven až do pozdního večera.

Pátek 7. 8.

18.00

Mše sv.

Celebruje P. Petr Vaculík; bazilika.

20.15 – 21.45

VIGILIE

V bazilice; prosebná část.

Sobota 8. 8.

8.00

Ranní modlitba

Stojanov - ranní chvály,

kaple gymnázia - v duchu Taizé,

bazilika - pro rodiny s dětmi.

11.00

MŠE SV.

Areál baziliky; děkovná část.

Celebruje biskup Karel Herbst.

14.30

Koncert Josefa Špačka st. a jeho rodiny.

V bazilice.

15.45

Přednáška: Pavol Grach, SDB

Téma: Don Bosco píše svým dětem. Synové píší o svém otci.

Areál baziliky.

Od 14.30

Workshopy, přednášky, ateliéry -
Jana Svobodová, Jaroslav Mikeš, Libor Všetula, Martin Poláček, Petr Cvrkal, Pavel Helan, Hana a Petr Imlaufovi, Lenka a Martin Mackovi.

Program pro děti - pohádkový les, atrakce, sport.

 

19.00 – 20.30

NAROZENINOVÝ GALAVEČER

aneb vše nejlepší Donu Boskovi

Areál baziliky – oslavná část.

navazuje

Třešnička na dortu:

Koncert Pavla Helana.

Koncert Prague Cello Quartet.

 
 a pokračujeme dál...

Posezení…

Příležitost k neformálnímu setkání, zpívání apod. při něčem dobrém.

Neděle 9. 8.

8.00

Ranní modlitba

Stojanov - ranní chvály,

kaple gymnázia - chvály,

areál před bazilikou - pro rodiny s dětmi.

10.00

Mše sv.

Bazilika; celebruje P. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze.

 

Oběd, rozjezd

 

více informací zde: http://www.sdb.cz/co-delame/akce/200let/salesiansky-velehrad/

Projekty na obnovu Velehradu