„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Dny lidí dobré vůle

04.07.2018 - 05.07.2018

Program Dnů lidí dobré vůle 2018
Středa 4. července 2018

 

9:00 – 13:30  Vzdělávací seminář: "Rodiče a děti tváří v tvář digitálním technologiím"

Přednášející:

Kde: Hotel u Skanzenu - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)
Podrobné informace a přihláška na seminář

 

9:00 - 17:00  Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“

Kde: ZŠ Velehrad
Pořádá: Orel

 

10:00 - 12:00  Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost

Kde: Fotbalové hřiště
Pořádá: Orel

 

10:00 - 15:00  Zaostřeno na fotografii – přednáška a setkání s osobností české fotografie Janem Raschem

Kde: altánek Poutního domu Stojanov
Zaostřeno na fotografii - podrobné informace
Fotografická soutěž - informace a přihláška

 

10:00 - 18:00  Aktivity pro životní prostředí

Kde: Archeoskanzen
Pořádá: Hnutí Brontosaurus

 

10:00 - 19:00  Program s Kristýnem služebníkem

Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu

 

10:00 - 23:00  Prezentace Charity Prostějov

Kde: u ZŠ

 

10:00 - 23:00  Charita - Žijeme na jedné planetě. Spolu

Vydejme se s Charitou na cestu do míst válečných konfliktů, do zemí, kde není respektována lidská svoboda. Vydejme se společně do oblastí zkoušených nepřízní životního prostředí, abychom pochopili, proč lidé opouštějí svoje domovy. Caritas je milosrdná láska, vyznačuje se konkrétními činy. Pojďme společně hledat cesty a řešení, jak nejlépe pomoci lidem, kteří to nutně potřebují. „Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“ (Mt. 25.35)

Kde: u baziliky

 

13:00 - 21:00  Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, muzeum Bible

 

14:00 - 16:00  Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále

Kde: fotbalové hřiště
Pořádá: Orel

 

14:00 - 24:00  Výstavy a prezentace

  Prezentace Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR (Stojanovo gymnázium)
  Prezentace Papežských misijních děl (Stojanovo gymnázium)
14:30 Vernisáž vězeňských prací (Stojanovo gymnázium)
15:15 Vernisáž výstavy "Být nablízku" o službě nemocničních kaplanů (Stojanovo gymnázium)
16:00 Vernisáž „Masaryk a Svatá země“ (Turistické centrum Velehrad)
17:00 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2017 (Stojanovo gymnázium)
17:30 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří (Stojanovo gymnázium)
18:15 Vernisáž „Katolická církev a republika 100“ (Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ, Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje)

 

15:00 – 18:00  Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou

  • odpolední program pro rodiny
  • dětský cyklokolotoč
  • hry a soutěže kouzlení, balonkový modeling pro více dětí a jejich rodiče
  • obří hlavolamy
  • pohádka „Bajaja“ v podání Divadla Víti Marčíka
  • mini disko s Klaunským divadlem MIMO
  • tvoření – rukodělná činnost
  • stavba velehradské baziliky z malovaných krabic
  • fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí (informace + registrace)

Kde: pódium u baziliky

 

17:00  Vystoupení Michala Nesvadby

Kde: pódium u baziliky

 

16:00 - 22:00  Mladí fandí Velehradu

Kde: pódium ZŠ
facebook.com/mladifandivelehradu

 

16:00  Mezinárodní setkání vozíčkářů  

16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
17:15 Setkání vozíčkářů - hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla
Kde: nádvoří před ZŠ

 

17:00  Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“

Kde: ZŠ Velehrad
Pořádá: Orel

 

19:30  VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.

Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Dvojka.

Účinkující:

 

21:00 - 23:00  Program církevních hnutí a komunit

Kde: bazilika

 

21:30  Mladí fandí Velehradu – vystoupení kapely Mirai

Kde: pódium ZŠ

 

23:00 Mše svatá

Kde: bazilika

 

Projekty na obnovu Velehradu