„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

filmové exercicie

25.03.2020 - 28.03.2020

ZRUŠENO

Filmové exercicie na Velehradě
25. – 28. 3. 2020
Dekalog Krzysztofa Kieslowského (I. - V.)
Vede: P. Jozef Brodňanský OSB

Program:

středa
18:00 - komorní mše svatá pro účastníky exercicií – v kapli Panny Marie, matky jednoty křesťanů (bazilika)
19:00 – večeře (Bistro v Dobrých rukách)
20:00 – projekce dokumentu o rež. K. Kieslowském (Sál kard. T. Špidlíka SJ) a úvodní slovo k tématu

čtvrtek a pátek
8:00 – snídaně (Bistro v Dobrých rukách)
9:00 až 12:00 – filmový a lektorský blok (Sál kard. T. Špidlíka SJ)
12:15 – oběd (Bistro v Dobrých rukách), poté osobní volno
14:30 až 17:30 - filmový a lektorský blok
18:00 – mše svatá v bazilice
19:00 – večeře (Bistro v Dobrých rukách), poté osobní volno

sobota
8:00 – snídaně (Bistro v Dobrých rukách)
9:00 až 12:00 – filmový a lektorský blok (Sál kard. T. Špidlíka SJ)
12:00 – společná polední modlitba a zakončení exercicií

Více informací o filmovém cyklu Dekalog:
https://www.csfd.cz/film/70653-dekalog/prehled/

Registrační poplatek: 500 Kč (na místě). V ceně není zahrnuto ubytování a strava.

Ubytování
Pro účastníky jsou rezervovány ubytovací kapacity ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením a kuchyňkou) a podkroví s možností levného spaní na matracích či na karimatce ve vlastním spacáku. Kvůli omezené kapacitě pokojů vítáme účastníky
ochotné bydlet na pokoji ve společnosti dalšího účastníka exercicií.

Detailní podmínky ubytování ve VDCM sdělí pracovníci velehradského infocentra: info@velehradinfo.cz, tel.: 571 110 535

Strava
Stravování (snídaně, obědy, večeře) je zajištěno ve velehradském Bistru v Dobrých rukách (kvalitou i chuťově domácí strava z kvalitních produktů). Platba na místě. Viz https://vdobrychrukach.makro.rest/?lang=cs

Dodatečné dílčí změny v programu jsou možné. Organizátor si vyhrazuje právo zrušení exercicií v případě malého množství nahlášených účastníků.

Detailnější informace k programu exercicií poskytne:
PhDr. Petr Slinták, koordinátor kulturních aktivit
Poutní místo Velehrad

@ | koordinator@velehradinfo.cz
☎| (+420) 733 741 654 (T-Mobile)
☎| (+420) 776 687 800 (Vodafone)
✉| Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302
687 06 Velehrad

www.velehradinfo.cz

Projekty na obnovu Velehradu