„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Dny lidí dobré vůle, národní pouť

04.07.2022 - 05.07.2022

 Program Dnů lidí dobré vůle 2022

Dny lidí dobré vůle se uskuteční za finanční podpory obce Velehrad, Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR. Velehradské slavnosti připomenou 100. výročí založení organizace Charita ČR a také zahájí přípravy na nadcházející 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana (v roce 1923).  

 

Pondělí 4. července 2022

7:00 Mše svatá

 

10:00 Mše svatá

 

10:00 - 23:00 Prezentace Charita Prostějov

 • sbírka "Akce cihla" - skákací hrad pro děti
 • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu, utkat si dečku nebo vylisovat placku
Kde: pódium u ZŠ

 

10:00 – 23:00 Prezentace Arcidiecézní charita Olomouc – „Cesta stoletím Charity“

Připomínka 100 let výročí od založení Charity ve své institucionální podobě, tj. od prvních dokumentů a historických materiálů až po současnost prezentující Charitu jako moderní, stabilní a kreativní instituci, pomáhající ruku církve. „Ukrajina 2022“ - cesta stoletím aktuálně musí gradovat tématem utrpení a pomoci Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny. Především moravské Charity se na Ukrajině angažují dlouhodobě a proto budeme toto téma akcentovat v samostatné části. Kde: u baziliky

 

10:00 - 18:00 Aktivity pro životní prostředí

 

11:00 – 19:00 Tradiční zastávka u svatého Kristýna

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape z Lošova
 • osvěžující točená zmrzlina Adria Gold z Nivnice
 • vynikající bezlepkové produkty od  společnosti VÁHALA a  spol.  s r.o. a  z  Restaurace a  pizzerie U  Kristýna z  Olomouce
 • prezentace a  prodej mešních vín od Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž
 • soutěže a  program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • aktivity pro děti se SOŠ sv.  Jana Boska z  Kroměříže na téma „Co nám dává les“ s  interaktivním modelem kácení stromů
 • oblíbené malování na  obličej a  airbrush
 • spousta zábavy s elektrickými vláčky a  další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
 

 

13:00 – 20:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible

 

14:00 – 16:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech
Kde: fotbalové hřiště
Pořádá: Orel

 

14:30 – 22:30 Mladí fandí Velehradu

 • GODZONE worship - večer žehnání – VELEHRAD
 • Projekt ON Valašské Klobouky
 • kapela GOOD WORK
 • kapela GEDEON
 • bubnová show BATIDA
 • Slovensko - české společenství DISMAS
 • Pavol Strežo
 • Influencerka Světlana Mašková
 • Lubo Baum se skupinou Improve Yourself
 • parkourové workshopy a soutěže
Kde: areál ZŠ

 

15:00 – 18:00 Velehrad rodinám

 • odpolední program pro rodiny
 • hry a soutěže
 • balonkový modeling
 • fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí
 • seminář pro rodiče
 • SPIEVANKOVO

 

17:00 SPIEVANKOVO - vystoupení Michaely Trokanové a Richarda Čanaky

Kde: u baziliky

 

15:00 Mezinárodní setkání vozíčkářů

15:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
17:15 Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází cimbálová muzika Pentla
Kde: nádvoří před ZŠ

 

16:00 Hudební odpoledne TV Šlágr   Písnička pro "tatíčka Stojana“

 • Franta Uher
 • Šlágr kluci
 • Šohajka
 • Motýl
 • Vlasta Mudriková
 • Veronika Řiháková

 

Výstavy ve Stojanově gymnáziu

15:30 Vernisáž "Doprovázení člověka v nemoci"
16:00 Vernisáž Cestou dvou bratří
16:30 Vernisáž "Země milovaná Ježíšem"
17:00 Vernisáž Vězeňská duchovní služba a Vězeňská duchovenská péče "Průvodce lepšími časy"
17:30 Vernisáž Fotografická soutěž Velehrad 2021
Kde: Stojanovo gymnázium

 

18:30  Modlitba za vlast - ve spolupráci s Armádou ČR za přítomnosti historických praporů naší země

Kde: bazilika

 

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.
   
Přímý přenos slavnostního večera ve 20.15 na ČT 2 a Českém rozhlase
   
Účinkující:

 • Jiří Pavlica s Hradišťanem
 • Adama Plachetka
 • Anna K.
 • ukrajinská zpěvačka Lilii Makovka Ostapčuk s manželem Olexijem
 • iří Pospíchal a Slovácký komorní orchestr
 • členové Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dirigent Stanislav Vavřínek
Kde: nádvoří před bazilikou

 

 21:00 - 23:00 Adorace v Bazilice 

Projekty na obnovu Velehradu