„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Svatováclavská pěší pouť

26.09.2016 - 28.09.2016

VII. svatováclavská pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn
26. - 28. 9. 2016

Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za Sv. otce, naše biskupy a kněze a kněžská povolání, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za společnost, za dary Ducha svatého pro ně, za Boží ochranu při opravách na Velehradě, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského jubilea a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.

 

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky přijímá Matice velehradská E-mail: info@velehradinfo.cz Tel. 571 110 538 Web: http://www.velehradinfo.cz/

 

Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 150 Kč, které budou využity na pokrytí nákladů spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd.

 

Vycházíme v pondělí 26. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice. (Pro zájemce nabízíme možnost přenocovat na Velehradě z 25. na 26. září). Trasa dlouhá 59 kilometrů je rozdělena na tři etapy. První den budeme nocovat v Pohořelicích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda. Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, čeká nás jen teplá večeře a snídaně. Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky karimatku) bude převážet doprovodné vozidlo. Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím, že budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel. Poutníky bude doprovázet kněz.

 

Popis cesty: 

pondělí 26. 9. – 19 km


úterý 27. 9. – 23 km

 

středa 28. 9. – 18 km

Mší svatou končí společná organizace pouti. V poutním domě (bude upřesněno) si každý vyzvedne svá zavazadla a individuálně cestuje do svého domova. (Ze Sv. Hostýna jezdí kyvadlová doprava a na ni navazuje vlakové spojení.)


VZDÁLENOSTI A ČASY (pouze doba chůze při průměrné pěší rychlosti)

Z posvátného Velehradu nahoru (přes Štípu, více úseků po rovině a po asfaltu):

 

Celkem: 61 km a 1050 minut, to je 17 a půl hodiny

 

Cestou se modlíme za dárce:
Zastavení 1 - VELEHRAD - Prodex s.r.o. Francova Lhota 445,
Zastavení 2 - MODRÁ - Farníci z Holešova
Zastaveni 3 - JALUBÍ - Farníci z Holešova
Zastavení 4 - SUŠICE - Ludmila Ztloukalová
Zastavení 5 - HUŠTĚNOVICE - Katolický týdeník
Zastavení 6 - BAŤŮV KANÁL (BABICE) - Sestry sv. Cyrila a Metoděje
Zastavení 7 - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY - Jenčík a dcery, Ing. Petr Jenčík z Prádla u Nepomuka
zastavení 8 - SPYTIHNĚV - Pěší poutníci velehradští ze Znojemska a Novojičínska, Prahy a Vysočiny
Zastavení 9 - POVODNĚ - Mgr. Miroslav Maňásek s rodinou, Uherské Hradiště
Zastavení 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - Jiří Vavřík
Zastavení 11 - NAPAJEDLA – MĚSTO - Město Napajedla
zastavení 12 - OLDŘICHOVICE - Rodina Králova a Gilíkova z Opavy Kylešovic. Obec Hrobice. Obec Rusava
zastavení 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA - Lesy České republiky
Zastavení 14 - LESNÍ EKOSYSTÉM - Lesy České republiky
Zastavení 15 - ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU - Zdeněk Grygera z Holešova, hráč FC Juventus Turin
Zastavení 16 - ŠTÍPA - Renomix s.r.o. Zlín, Louky 329
Zastavení 17 - FRYŠTÁK - Město Fryšták
Zastavení 18 - LUKOVEČEK - Rovina a.s., Hulín, Kroměřížská 134
Zastavení 19 - ONDŘEJOVSKO - Anastázie a Josef Hortovi, Hlávkov 26, Vyskytná nad Jihlavou
Zastavení 20 - RUSAVA - Město Holešov
Zastavení 21 - SVATÝ HOSTÝN, Pod Valy - TOS Hulín a.s.
Zastavení 22 - SVATÝ HOSTÝN - Josef Pospíšil, Holešov, Tovární 1627
Zastavení 23 - SVATÝ HOSTÝN - RAPOS
Zastavení 24 - SVATÝ HOSTÝN - Rodina Martínkova, Francova Lhota
Zastavení 25 - SVATÝ HOSTÝN - Rodina Gargulákova

Projekty na obnovu Velehradu