„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Dny lidí dobré vůle 2017

04.07.2017

Úterý 4. července 2017

9:00 – 13:30  Vzdělávací seminář: "CO NÁS BOLÍ V RODINÁCH aneb proměny rodiny a z nich plynoucí důsledky"

Přednášející:
- Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
- český filosof, překladatel, vysokoškolský pedagog a publicista
- Mgr. Dominik Opatrný, ThD.
- morální teolog
- Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.
- socioložka, odborně se zaměřující na sociologii rodiny, soukromého života a rodinnou politiku
- Mgr. Milena Mikulková
- sociální pedagog, zaměřující se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých

Kde: Hotel Skanzen - přednáškový sál

 

9:00 - 17:00  Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“

Kde: ZŠ Velehrad
Pořádá: Orel

 

10:00 - 12:00  Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost

Kde: Fotbalové hřiště
Pořádá: Orel

 

10:00 - 15:00 Zaostřeno na fotografii
přednáška a setkání s osobností české fotografie Romanem Vondroušem, který je držitelem mezinárodního ocenění World Press Photo a dalších prestižních cen
Na Velehrad s fotoaparátem - Fotografická soutěž Velehrad 2017 u příležitosti Dnů lidí dobré vůle (pokračuje i ve středu)

Kde: Altánek Poutního domu Stojanov
Zaostřeno na fotografii - podrobné informace
Fotografická soutěž - informace a přihláška

 

10:00 - 18:00  Aktivity pro životní prostředí
- ekohry pro celou rodinu
- drobné, svěží občerstvení
- ekologicky v domácnosti
- letní ekotábory
- aktuální kampaně a kauzy
- městečko neziskových organizací

Kde: Archeoskanzen
Pořádá: Hnutí Brontosaurus

 

10:00 - 19:00   Program s Kristýnem služebníkem
- skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape
- vynikající bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o.
- prezentace a prodej mešních vín
- soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
- malování na obličej a dočasné tetování
- prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
- spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení

Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu

 

10:00 - 23:00  Prezentace Charity Prostějov
- sbírka "Skákání pomáhá" - skákací hrad pro děti
- prodej výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
- možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku

Kde: u ZŠ

 

10:00 - 23:00  Domácí hospicová péče a Charita
- „stan Charity jako domov“ – prezentace služby Domácí hospicové péče
- rady od odborníků na Domácí hospicovou péči
- fotografie Jindřicha Štreita na téma stáří
- tvůrčí dílnička pro děti
- v 18:00 hod. charitní kvíz s losováním o atraktivní ceny (tablet, mobilní telefony)

Kde: u baziliky

 

13:00 - 22:00  Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prosotu muzea Bible

 

14:00 - 16:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále

Kde: Fotbalové hřiště
Pořádá: Orel

 

14:00  Výstavy a prezentace ve Stojanově gymnáziu

15:00 Prezentace DMS projektu: Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, kolébka Salesiánů Dona Boska v ČR
15:30 Prezentace Papežských misijních děl
16:00 Výstava Haiti - Všechny barvy naděje
16:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2016
17:00 Prezentace Vězeňské duchovenské péče z.s.
18:00 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří

 

15:00 – 18:00  Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou

Podium

14:30 – 15:00 Balonkové písničky – hádanky z nafukovacích balonků, dětské písničky o vymodelovaných zvířátkách, účinkuje Michal Georgiev
15:00 – 15:30 Hry a soutěže pro více dětí a jejich rodiče najednou
15:30 – 16:20 Divadlo Víti Marčíka - představení Sněhurka, hraje Víťa a Jarda Marčíkovi
16:20 – 16:30 Hry a soutěže pro děti a jejich rodiče
16:30 – 17:00 Zpívání rodičů s dětmi – Zrnka, moderní křesťanská autorská tvorba
17:00 – 18:00 Michal Nesvadba

 

Mimo podium
- odpolední program pro rodiny
- zpívání rodičů s dětmi – Zrnka, moderní křesťanská autorská tvorba
- hry, hlavolamy, soutěže, rukodělná činnost a malovací kolo
- pohádka „Sněhurka“ v podání Divadla Víti Marčíka
- vystoupení Klaunského divadla MIMO
- výstava: 100. výročí Fatimy
- stavba Velehradské baziliky z malovaných krabic
- fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí (informace + registrace)

Kde: pódium u baziliky

 

16:00 - 22:00  Mladí fandí Velehradu

16:00 Zahájení
16:10 Zkušení parkouristé z L.E.A.D Parkour
16:30 Hudební vystoupení
17:30 Pavel Callta
18:30 Rozhovor s kapelou Slza
19:00 Losování cen Velehradského pasu a soutěží
19:15 Zkušení parkouristé z L.E.A.D Parkour
19:30 - 21:00

- projdi celý areál s „Velehradským pasem“ a vyhraj zájezd k moři
- seznámení se s osobnostmi, které zanechaly stopu
- zóna RELAXU (volnočasové aktivity)
- ZPOVĚDNÍ zóna (možnost rozhovoru s knězem)

Kde: Pódium na hřišti ZŠ
facebook.com/mladifandivelehradu

 

16:00  Mezinárodní setkání vozíčkářů

16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
17:15 Setkání vozíčkářů - hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla

Kde:nádvoří před ZŠ

 

17:00  Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“

Kde: ZŠ Velehrad
Pořádá: Orel

 

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.

Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Dvojka.

Účinkující:
- Jiří Pavlica a Hradišťan

- Marie Rottrová
- Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka
- Peter Cmorik Band
- Jaroslav Wykrent
- Sbor Stojanova gymnázia Velehrad a další

Moderátoři: Filip Tomsa a Tereza Kostková

 

21:00 - 23:00  Program církevních hnutí a komunit

Kde: Bazilika - duchovní program - adorace

 

21:20  Mladí fandí Velehradu - vystoupení kapely SLZA  

Kde: pódium na hřišti ZŠ

 

23:00  Mše svatá

Kde: Bazilika


Středa 5. července 2017
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2017

Mše svaté v bazilice
6:30, 7:30
8:30 Celebrují novokněží České republiky 

 

7:00 – 10:00  Program s Kristýnem služebníkem

- skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape
- vynikající bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o.
- prezentace a prodej mešních vín
- soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
- malování na obličej a dočasné tetování
- prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
- spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení

Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu

 

8:00 - 15:00  Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible

 

8:00 - 13:00  Domácí hospicová péče a Charita

- „stan Charity jako domov“ – prezentace služby Domácí hospicové péče
- rady od odborníků na Domácí hospicovou péči
- fotografie Jindřicha Štreita na téma stáří
- tvůrčí dílnička pro děti
- v 11:30 hod. charitní kvíz s losováním o atraktivní ceny (tablet, mobilní telefony)

Kde: u baziliky

 

8:00 - 13:00  Prezentace Charity Prostějov 

- sbírka "Skákání pomáhá" skákací hrad pro děti
- prodej výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
- možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku

Kde: u ZŠ

 

9:40  Růženec v bazilice

 

10:30  Slavnostní poutní mše svatá

Kde: nádvoří před bazilikou

Hlavní celebrant: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy

Kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy

Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří

 

15:00 Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)
Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha

 

Změna programu vyhrazena. 

 

Projekty na obnovu Velehradu