„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Dny lidí dobré vůle + Národní pouť

04.07.2019 - 05.07.2019

Program Dnů lidí dobré vůle 2019

1150 let od smrti sv. Cyrila a jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje
200. výročí jmenování Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem
30. výročí svatořečení Anežky České
PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ SE VRACÍ NA VELEHRAD – projevit osobní úctu bude možné ve dnech 4. a 5. 7. 2019

 

Středa 3. července 2019

19:00    Přednáška: "Anselm Grün kněžím
"Anselm Grün, OSB, německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog (žák Karla Rahnera). Je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury a hlavním ekonomem opatství Münsterschwarzach.

Kde: Hotel u Skanzenu - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)
Podrobné informace a přihláška

 

Čtvrtek 4. července 2019

9:00 – 13:30   Vzdělávací seminář: "Ode mne k tobě. Starost o sebe i o druhého" a "Práce s emoceni"
Anselm Grün, OSB, německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog (žák Karla Rahnera). Je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury a hlavním ekonomem opatství Münsterschwarzach.

Kde: Hotel u Skanzenu - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)
Podrobné informace a přihláška

10:00 - 12:00   Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost

Kde: Fotbalové hřiště
Pořádá: Orel

10:00 - 15:00    Zaostřeno na fotografii – přednáška a setkání s osobností české fotografie Liborem Fojtíkem

Kde: altánek Poutního domu Stojanov

10:00 - 18:00   Aktivity pro životní prostředí
- ekohry pro celou rodinu
- představení osvědčených přístupů v recyklaci odpadů a v úspoře drahých energetických zdrojů
- globální environmentální výzvy a jejich domácí odpovědi
- nabídka příležitostí k „dobrovolničení“ při ochraně přírody
- drobné občerstvení
- doplňovací kvízy pro děti

Kde: Archeoskanzen
Pořádá: Hnutí Brontosaurus

10:00 - 19:00   Program s Kristýnem služebníkem
- skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape
- bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA spol. s r.o.
- prezentace a prodej mešních vín
- soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
- prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
- spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapen

Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu 

10:00 - 23:00   Prezentace Charity Prostějov
- sbírka "Skákání pomáhá"
- skákací hrad pro děti
- nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
- možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku

Kde: u ZŠ

10:00 - 23:00   Charita – misie lásky. Přidejte se...
Stan Charity jako galerie dobrých skutků a inspirace Papežem Františkem. Zkuste na Velehradě vykonat dobrý skutek, popište ho nebo nakreslete na papír a přineste do charitního stanu. Šiřte s námi milosrdnou lásku, uděláte radost sobě i druhému a můžete se dostat do losování o atraktivní ceny.

- výstava figur ztělesňujících „misionáře lásky“ a dobré skutky
- práce umělců v přímém přenosu, tvořte s nimi
- workshopy nejen pro děti
- Interaktivní hra – Rozhlédněte se kolem sebe a vykonejte dobrý skutek
- v 18:00 hod. losování cen

Kde: u baziliky

13:00 - 21:00   Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible

14:00 - 16:00   Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále

Kde: fotbalové hřiště
Pořádá: Orel

15:00   Přednáška: „1819-2019: 200 let od ustanovení Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem“

Kde: prostory expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin
(v přízemí VDCM naproti Infocentra Velehrad, U Lípy 302).

 15:00 – 18:00   Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbo
-
odpolední program pro rodiny
- dětský cyklokolotoč
- hry a soutěže kouzlení, balonkový modeling pro více dětí a jejich rodiče
- obří hlavolamy
- pohádka „Já to jsem“ v podání Divadla Víti Marčíka
- výstava a hry na téma „Anežka česká“
- tvoření – rukodělná činnost
- stavba velehradské baziliky z malovaných krabic
- fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí

Kde:  pódium u baziliky

17:00   Vystoupení Michala Nesvadby

Kde:  pódium u baziliky

15:00   Instalace Palladia země České v Královské kapli
15:45   Přenesení Palladia země České na hlavní oltář

Kde: bazilika

16:00 - 22:30   Mladí fandí Velehradu
- kapela SEBASTIAN
- projdi celý areál s „Velehradským pasem“ a vyhraj zájezd k moři, tablet či smartphone
- aktivní seznámení s projekty, které pomáhají
- zóna RELAXU (volnočasové aktivity)
- ZPOVĚDNÍ zóna (možnost rozhovoru s knězem)
- zkušení parkouristé z Improve yourself

Kde: pódium za ZŠ
facebook.com/mladifandivelehradu

16:00   Mezinárodní setkání vozíčkářů

16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
17:15 Setkání vozíčkářů - hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla

Kde: nádvoří před ZŠ

17:40   Modlitba za vlast - ve spolupráci s Armádou ČR za přítomnosti historických praporů naší země

18:05   Přenesení Palladia země České do Královské kaple
18:10 - 24:00   Možnost uctění Palladia země České
Kde: bazilika

19:30   VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Jiří Pavlica a HradišťanSlavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Brno a Zlín.

Účinkují:
- Marek Ztracený
- Hana a Petr Ulrychovi a Javory Beat
- houslista Bohuslav Matoušek a jeho žák Jakub Junek
- Jiří Pavlica a Hradišťan
- Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka
- Pěvecký sbor  Stojanova gymnázia Velehrad a další

Moderují: Barbora Černošková a Filip Tomsa

21:00 - 23:00   Adorace v bazilice – vedena hnutími a komunitami s přímluvnými modlitbami
Příležitost ke svátosti smíření a k osobním rozhovorům.

23:00   Půlnoční mše svatá – Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

Projekty na obnovu Velehradu