„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Moravská Compostella

30.06.2019 - 04.07.2019

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež
XII. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň IX. Moravská Compostela
ve dnech neděle 30.6. – čtvrtek 4.7.2019

– s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15
Dá-li Pán .............

S pomocí Boží putujeme podvanácté vstříc Pánu  od neděle 30.6. - 4.7.2019
Základní věci o poutní trase a časech najdete zde, v případě změny bude vše včas upřesněno, úplně dole najdete
zprávu z pouti 2017, abyste si mohli udělat obrázek:

PUTUJEME
- společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 11. výročí + poutníka Stanislava Budaře
- spojíme se S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO
- s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme
- s prosbami za Katolický týdeník, křesťanská média a za sdružení  Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím
- s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží
požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Upozornění:
Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské, každý
poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

POUTNÍ TRASA:
1. ČÁST: SV. KOPEČEK - SV. HOSTÝN
Neděle 30.6.2019 Sv. Kopeček – Pavlovice u Přerova, 30 km
Svatý Kopeček - prezentace od 6 hod.v severní rezidenci baziliky, v 7.00 požehnání v bazilice, předávání křížků novým
poutníkům a odchod,
Bukovany (7:40 přích.; 7:50 odch.), Velká Bystřice (8:35 přích.; 8:50 odch.), Svésedlice (9:35 přích.; 9:50 odch.),
Vacanovice (10:35 přích.; 10:45 odch.),
Tršice (11:30 přích.; 12:15 odch. – občerstvení od Charity), Lazníky (13:15 přích.; 13:30 odch.), Buk (14:10 přích.; 14:25
odch.), Prosenice (15:00 přích.; 15:15 odch.), Radslavice (16:10 přích.; 16:25 odch.),
Pavlovice u Přerova 17:10 příchod, mše sv. v 18 hodin, večeře a nocleh, obojí se platí i se snídaní už při startu.
Pondělí 1.7. 2019 Pavlovice – Sv. Hostýn, 20 km
Pavlovice 7:00 snídaně, v 7:45 předávání křížků novým poutníkům a odchod,
Hradčany (8:25 přích.; 8:40 odch.), Nahošovice (9:00 přích.; 9:15 odch.), Dřevohostice (9:45 přích.; 10:05 odch., Lipová
(10:50 přích.; 11:05 odch.),
Ochozy (11:50 přích., 12:15 odch.- polední přestávka na občerstvení), Bílavsko (12:55 přích.; 13:15 odch.), Slavkov pod
Hostýnem (13:55 přích.; 14:10 odch.), Pod Valy (15:00 přích.; 15:15 odch.),
Na Sv. Hostýně:  vstup do baziliky, ubytování,
mše svatá v 17:00 hodin, večeře jen pro předem přihlášené - večeře je 90,- snídaně formou rautu 80,- Kč, zájemci o oboje se
hlásí hned při zápisu a hned vše uhradí.

2. ČÁST: SV. HOSTÝN - VELEHRAD
Úterý 2. července 2019  Sv. Hostýn - Zlín, 20 km
Snídaně z vlastních zdrojů, připravena bude jen pro předem přihlášené.
8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále
9:15 - mše svatá s ostatními poutníky – v bazilice
10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 Pod Valy, 11:00 odchod
dále směr Rusava 12:45 - zastavení č. 20 příchod 12:00, odchod 12:45
14:45 - LUKOVEČEK  odchod 15:45
16:30 - FRYŠTÁK - pobožnost na hřbitově, pak odchod směr ŠTÍPA
17:45 - ŠTÍPA - příchod - poutní chrám Narození Panny Marie, večerní pobožnost v 18:30 hod – sbírka na poutní místo a
večeři, poté večeře ve venkovním prostoru, po ní odchod směr Zlín, ubytování v Orlovně
Středa 3. července 2019 Zlín - Napajedla, 22 km
snídaně z vlastních zdrojů nebo v místních provozovnách
8:00 - Zlín - modlitby v kostele sv. Filipa a Jakuba, v 8:15 - u kostela seskupení, předávání křížků novým
poutníkům jejich registrace  a odchod, minimální zastávky, MALENOVICE nahoře, pak rychle ke studánce Svatá
voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně a hned odchod z křižovatky - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy -
krátká pobožnost, sbírka na kostel a lehké občerstvení v kulturním domě
15:00 - korunka Božího milosrdenství a odchod v 15:25

NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové 16:15 - uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování v klášteře v 16:30
18:00 - mše svatá v kostele sv. Bartoloměje a občerstvení na faře, 
Čtvrtek 4. července 2019 Napajedla Velehrad, 20 km
6:00 - snídaně na farní zahradě v Napajedlech
6:45 - adorace v kostele
7:15 - odchod z kostela sv. Bartoloměje 
7:45 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – zast. č. 10, předávání křížků novým poutníkům a registrace,
8:30 - 9:00 zastávka u Spytihněvi, čekáme  novojičínské poutníky, kteří přijedou vlakem
Panel č. 6 Babice - občerstvení - 9:30 - 10:00
HUŠTĚNOVICE - u kostela 10:45 - 11:00
Panel č. 4 - SUŠICE kolem 11:25
12:05 – Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka na kostel i na jídlo, pak ve spolkovém domě občerstvení od místní farnosti.
Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 13:30 odchod
Panel č. 3 Jalubí 14:05 - 14:20, horní okraj Modré 14:30
Panel č. 2  MODRÁ u skanzenu - přivítání 14:40 - 14:55
15:00 – Růžencová cesta, zastavení č. 16 - spojení s poutníky ze Sv. Antonínka, přivítání obou skupin starostou Velehradu,
společný slavný růženec podle zastavení Růž. cesty,
15:20 - 15:30 VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a vstup do chrámu Páně a růženec
16:00 - mše svatá, pro pěší poutníky z více směrů, i ze Žarošic a Prostějova, při ní svátost smíření, po ní předávání poutních
listin, možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje pro přihlášené.
19:30 večer lidí dobré vůle
Pátek 5. července 2019: mše svaté v bazilice v 6:30 pro farníky, v 7:30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8:30 s
novokněžími z Čech i Moravy, na nádvoří v 9:40 růženec a v 10:30 slavná mše svatá, 15:00 svatá liturgie v byzantsko
slovanském obřadu

Důležité podrobnosti k putování:
Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké
přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování karimatky a spacáky vlastní.

Poplatky - orientačně - je možná změna, bude ještě upřesněno:
Při registraci každý zaplatí 100 Kč na doprovodná vozidla (PH + řidič). Hned na Sv. Kopečku se platí také
večeře, nocleh a snídaně v Pavlovicích - 80,- a 50,- a 30,- Kč.
Nocležné na Sv. Hostýně – na posteli s vlastním spacákem v pokoji se sociál zařízením společným na chodbě –
126 Kč, ve spacáku na zemi v klubovnách 80 Kč, ubytování ve Zlíně v orlovně 50 Kč, večerní občerstvení,
ubytování a snídaně v Napajedlech 70 Kč, ubytování na Velehradě 80 Kč – ve spacáku na zemi.
Dohromady pro ty, kdo vycházejí ze Sv. Kopečka a spí na Sv. Hostýně na posteli - 506,-  a pro ty, kdo spí na
zemi  - 460,-  (kdo bude spát na Velehradě, připlatí si ještě 80,- Kč). Ti, kdo vycházejí až ze Sv, Hostýna, platí
tam   - 220,- Kč
O večeři a snídani na Sv. Hostýně se zájemci hlásí už při zápisu na Sv. Kopečku - večeře za 90 Kč a snídaně je formou rautu
za 80 Kč.
 
K tomu patří i SBÍRKY V KOSTELÍCH ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí a ty jsou určeny na danou farnost a jí
poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele vybírat pověřený člen Matice
svatokopecké, který bude též registrovat postupně se připojující, ale předem přihlášené poutníky. Jméno bude předem
zveřejněno.

Přihlášky: 
Ti, kdo chtějí vycházet v neděli 30.6.2019 ze Svatého Kopečka, ať se hlásí na: jednatel@maticesvatokopecka.cz a ti, kdo se přidají na Svatém Hostýně 2.7., ať se hlásí na: matice@hostyn.cz

Duchovní program:
denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně
Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:
radostný růženec za naši vlast,
růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany
bolestný za své rodiny a farnosti
a slavný za církev po celém světě
 

Zpráva o pouti L.P. 2017:
Bohu díky za počasí - pršelo jen v noci a nás padla občas jen rosa, slunce nepálilo naplno, často bylo pod mrakem
- a za rodiče a zdraví a tělo
andělům a svatým díky za ochranu po cestě - nic vážného se nestalo.
Pán Bůh zaplať všem našim pomocníkům a dobrodincům, kteří se postarali o naše ubytování a výživu, zvláště na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích, v Slavkově, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě, ve Zlíně, v  Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě.
Ze Sv. Kopečka nás 30.6. vyšlo 36, ze Sv. Hostýna už 99 a roční ANIČKA v kočárku a pan řidič doprovodného vozidla obětavý František Mrázek. Asi 20 % poutníků mělo pod 20 let, byli mezi nimi i tři hoši školou povinní: Štěpán, Martin a Vojtěch. Nejstarší byla 78-letá Jitka, nejstarší kluk měl o 5 let méně.
Když jsme šli po rovině od Olomouce na Sv. Hostýn, byly často u cesty kříže. Všiml jsem si, že kolem každého byla pečlivě vysečena tráva, asi 4 metry z každé strany a po celé ploše příkopy či okraje, až k plodině pěstované na poli. To jsem v jiných částech naší vlasti neviděl, i když je mi jasné, že ve svahu se tak pěkný čtverec vyséci nedá. Jsou oblasti, kde se ani nesnaží aspoň tu vysokou plevel  trochu uklidit.
2.7. jsme vyšli ze Sv. Hostýna, kde matice všechno krásně zařídila a připravila (podobně jako její sestra na Sv. Kopečku). V Lukovečku to opět bylo nádherné a ve Fryštáku jsme se u hrobu P. Stuchlého setkali s jednou sestrou z farnosti, která nám vše vysvětlila a ještě zazpívala prosby za mládež  k Donu Boskovi. Cítili jsme, že zastupuje celou farnost i salesiánské dílo.
3.7. jsme byli přijati v kostele sv. Zdislavy v Oldřichovicích, kde jsem do pamětní knihy  svým jménem a podle pravdy napsal, že "kopce jsou každým rokem vyšší" a jménem všech také podle pravdy, že "přijetí je každým rokem lepší". Totéž by se dalo napsat na každém místě, kde se zastavíme.
4.7. nás kolem Baťova kanálu už šlo 121, protože dojeli poutníci z Novojičínska, kteří pěšky po nedělích doputovali do Napajedel (a F. Mrázek jel před námi po státní silnici).
 Probírali jsme knihu P. Štěpána Smolena: DO BOJE S RŮŽENCEM aneb Jak se porazit a přitom vyhrát. Veršíky, kterými o. Štěpán každou kapitolu uzavírá a do nichž vkládá hlavní poučení, jsme se snažili pro lepší zapamatování zhudebnit. Díky, sestro Jano, za pěkné nápěvy a nápady.
Poslední den nás od půl šesté ráno asi do půl dvanácté dopoledne natáčela Česká televize. Je zajímavé, že z těchto bezmála šesti hodin práce v terénu vznikl po hodinách práce ve stříhárně dvou a čtvrtminutový pořad, který najdete zde:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno  v čase  4:43 - 6:58
 U Jalubí jsme 4.7. viděli v polích první kombajny. Letos už začaly žně, ačkoli se tvrdí, že datum 5.7. pro svátek sv. Cyrila a Metoděje bylo vybráno tak, aby už byly skončené poslední senoseče v horách a zároveň aby bylo před začátkem prvních žní na rovinách.
Pán Bůh zaplať všem, kteří vyřizovali papíry, pomáhali organizovat poutníky, nesli kříže, rozhlas, předříkávali a  zpívali. Mockrát Pán Bůh zaplať. Před Velehradem se přidalo 25 poutníků ze Sv. Antonínka a v bazilice jsme se setkali ještě s 6 poutníky z Pozořic a Milonic, kteří připutovali se  svým pastýřem o. Pavlem Lacinou a 7 poutníky ze Žarošic, kteří připutovali se  svým pastýřem o. Josefem Pohankou. Nejméně 40 poutníků připutovalo z Lovčic, 2 manželé až z Velkého Meziříčí a 4 poutníci z Blanska, což činí přesně 205 a pan řidič navíc.
Po mši svaté dostalo přes 40 poutníků velký dřevěný kříž. Bylo dohodnuto, že jej dostane každý, kdo došel na Velehrad nejméně  sedmkrát, což je číslo plnosti.  Razítko a pamětní list dostali všichni, kdo chtěli.
Foto z pouti na Velehrad jsou na   http://jkudrnac.rajce.idnes.cz/kopecek-hostyn-velehrad_2017/

Zpráva o pouti L.P. 2018
Bohu díky, jeho andělům a svatým též!
Křesťanským Pán Bůh zaplať děkujeme též všem našim pomocníkům a dobrodincům, kteří se postarali o naše ubytování a výživu, zvláště na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích, v Slavkově, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě, ve Zlíně, u Svaté Vody, v Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě. Děkujeme také Katolickému týdeníku za nápoje pro žíznivé poutníky a panu místostarostovi za přivítání na Velehradě. Díky p. Františku Mrázkovi a celé jeho rodině za vožení a nakládání zavazadel. A já děkuji všem poutníkům za kázeň a vytrvalost, od nejmenší 6 leté Lidušky až po ty nejstarší kluky a holky už přes 70 let. Děkuji také za vedení zpěvů a nesení zesilovače zvuku. Byli jste dobří!

Děkujeme také za nádherné video, které si můžete prohlédnout zde https://www.zonerama.com/FarnikzFrantiskova/608495
Ze Sv. Kopečka nás v sobotu 30.6. 2018 vyšlo 39, ze Sv. Hostýna už 94, na Velehrad došlo 103. Bylo s námi více
rodin a hodně mladých. Bohu díky. Po cestě jsme se modlili rozjímavý růženec, rozjímali nad biblickými citáty na
zastaveních a občas četli z nejnovějšího papežského listu: Radujte se a jásejte.
Na Velehradě nás čekalo 28 poutníků ze Sv. Antonínka, v bazilice P. Pohanka s 45 žarošickými a P. Lacina s 11
poutníky z Pozořic  a Milonic - celkem nás tedy připutovalo 178.
Upřesnění jsou možná a žádaná.

Zajímavosti:
První dva dny foukal ostrý vítr, bylo to, příjemné, ale museli jsme si hlídat klobouky. Bylo vidět do daleka.
Fary i kostely na trase každým rokem rostou do krásy, uvnitř i zvenku.
Osobně mám dojem, že žádná geologická eroze nefunguje, každý kopec se mi každým rokem zdá vyšší.
Nejkrásnější dojem jsem měl na Sv. Hostýně, kde si na trávníku pod prvními schody, tedy u nohou Panny Marie, hrály malé děti a když nás poutníky uviděly a uslyšely, úžasem otevřely svá dětská kukadla dokořán. Vícekrát po cestě jsme dostali neplánované občerstvení na cestu.
Česká  televize za námi přijela už 3.7. takže se ve zprávách z pěšího putování objevily i milé Oldřichovice.
Krásné uvítání panem místostarostou na Velehradě.
Poprvé společná fotka všech poutníků u opatského domu s bazilikou v pozadí.
Mši sv. sloužil biskup Josef Nuzík.
Pak všem poutníkům vydány krásné pamětní listy připravené Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje.

Projekty na obnovu Velehradu