„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2014

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

VIII. Arcidiecézní setkání katechetů17.1.2014 - 19.1.2014
Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů19.1.2014
Dny otevřených dveří SGV24.1.2014 - 25.1.2014
Pololetní mše sv. studentů SGV30.1.2014
Duchovní cvičení pro katechumeny a pokřtěné v dospělosti30.1.2014 - 2.2.2014

Únor

Zvonečkový karneval1.2.2014
Velehradský filmový seminář2.2.2014
Ples SGV14.2.2014
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám I.15.2.2014
Zimní pouť k 1145. výročí úmrtí sv. Cyrila 16.2.2014
Kněžské exercicie16.2.2014 - 21.2.2014
Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel21.2.2014 - 23.2.2014
Prezentace sborníku Cyrilka v proměnách času24.2.2014
Duchovní civčení na téma Jak správně prožít postní dobu27.2.2014 - 2.3.2014

Březen

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty7.3.2014 - 9.3.2014
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty10.3.2014 - 12.3.2014
Duchovní obnova pro rodiče a zaměstnance14.3.2014 - 15.3.2014
Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské14.3.2014 - 16.3.2014
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám II.15.3.2014
Křížová cesta Matice velehradské16.3.2014
Postní duchovní cvičení pro manžele23.3.2014 - 26.3.2014
Duchovní obnova pro mládež vedená obláty28.3.2014 - 30.3.2014
Víkend pro seniory28.3.2014 - 30.3.2014
Filmový seminář30.3.2014

Duben

Duchovní obnova pro zaměstnance Charity7.4.2014 - 11.4.2014
Křížová cesta Velehradem15.4.2014
Duchovní obnova formou večeřadla pro mládež25.4.2014 - 27.4.2014
Duchovní obnova s biblickými tanci26.4.2014

Květen

Pouť k 4. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ3.5.2014
Duchovní cvičení s Pannou Marií 12.5.2014 - 16.5.2014
Pouť děkanátu Kyjov a Vsetín 24.5.2014

Červen

Dřevořezba1.6.2014
Pouť děkanátu Veselí nad Moravou14.6.2014
Duchovní cvičení pro řeholnice15.6.2014 - 21.6.2014
Mše sv. na konec školního roku27.6.2014
Duchovní obnova formou večeřadla pro rodiny a mládež27.6.2014 - 29.6.2014

Červenec

výstava v Poutní prodejně - perokresba1.7.2014
Dny lidí dobré vůle4.7.2014
hlavní pouť5.7.2014
malá pouť6.7.2014
Prázdninová škola angličtiny na Velehradě7.7.2014 - 12.7.2014
pouť děkanátu Valašské Klobouky12.7.2014
Duchovní cvičení pro všechny13.7.2014 - 17.7.2014
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky17.7.2014 - 20.7.2014
Duchovní cvičení pro všechny27.7.2014 - 31.7.2014
Duchovní cvičení pro všechny30.7.2014 - 2.8.2014

Srpen

výstavy v Poutní prodejně1.8.2014
pěší pouť Velehrad Svatý Kopeček (tzv. Moravská Compostela)15.8.2014 - 19.8.2014
Pouť Matice velehradské 15.8.2014
Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky17.8.2014 - 21.8.2014
hudební festival Šroubek23.8.2014
XIV. pěší pouť23.8.2014
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky24.8.2014 - 29.8.2014
Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky24.8.2014 - 29.8.2014

Září

Duchovní cvičení pro všechny7.9.2014 - 10.9.2014
Pouť děkanátů Holešov a Kroměříž13.9.2014
Svatováclavská pěší pouť26.9.2014 - 28.9.2014
10. výročí znovuotevření Stojanova gymnázia26.9.2014
Pouť děkanátu Uherský Brod27.9.2014
Pouť k 91. výročí úmrtí A. C. Stojana29.9.2014

Říjen

Duchovní cvičení s Pannou Marií6.10.2014 - 10.10.2014
Pouť děkanátu Uherské Hradiště 11.10.2014
Kněžské exercicie12.10.2014 - 17.10.2014
Víkend pro seniory24.10.2014 - 26.10.2014

Listopad

Víkend gregoriánského chorálu7.11.2014 - 9.11.2014
Cisterciácká pečeť8.11.2014
Pouť děkanátů Zlín a Vizovice8.11.2014
Kněžské exercicie9.11.2014 - 14.11.2014
Kněžské exercicie16.11.2014 - 21.11.2014

Prosinec

Adventní duchovní cvičení 4.12.2014 - 7.12.2014
Adventní duchovní cvičení9.12.2014 - 13.12.2014
Svatoštěpánský koncert26.12.2014
Projekty na obnovu Velehradu