„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2022

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Pouť k Panně Marii23.1.2022

Únor

Zimní pouť13.2.2022
Valná hromada Matice velehradské13.2.2022

Březen

Velehrad pro Ukrajinu13.3.2022
Děkanátní pouť Valašské Meziříčí26.3.2022

Duben

Děkanátní pouť Uherské Hradiště30.4.2022

Květen

Studentský Velehrad5.5.2022 - 8.5.2022
cesta po varhanních skvostech21.5.2022
Děkanátní pouť Uherský Brod28.5.2022
Varhanní koncert29.5.2022

Červen

Zuškový koncert1.6.2022
Noc kostelů10.6.2022
Víkend otevřených zahrad11.6.2022 - 12.6.2022
Varhanní koncert 19.6.2022
koncert Mládí - naděje pro budoucnost...29.6.2022
Pěší pouť30.6.2022 - 4.7.2022

Červenec

Dny lidí dobré vůle, národní pouť4.7.2022 - 5.7.2022
NÁRODNÍ POUŤ5.7.2022
Manželská setkání9.7.2022 - 16.7.2022
Malá pouť10.7.2022
Přednáška na téma Velehradský unionismus10.7.2022

Srpen

oslavy výročí 800 let odúmrtí zakladatele kláštera Vladislava Jindřicha12.8.2022
velehradské zvony12.8.2022
Convivium - letní škola duchovní hudby13.8.2022 - 21.8.2022
Divadlo pro děti14.8.2022
Pouť Matice velehradské15.8.2022
Hvězdicová pěší pouť27.8.2022
hudební festival Šroubek27.8.2022

Září

Děkanátní pouť Vsetín3.9.2022
Varhanní koncert4.9.2022
Děkanátní pouť Valašské Klobouky17.9.2022
Varhanní koncert18.9.2022
Svatováclavská pěší pouť26.9.2022 - 28.9.2022
výročí úmrtí A.C. Stojana29.9.2022

Říjen

Děkanátní pouť Kyjov a Veselí nad Moravou8.10.2022
Setkání bohoslovců15.10.2022
Děkanátní pouť Zlín a Vizovice22.10.2022
Varhanní koncert23.10.2022

Listopad

Mozart Requiem5.11.2022
Cisterciácká pečeť19.11.2022

Prosinec

Adventní duchovní obnova16.12.2022
Svatoštěpánský koncert26.12.2022
Projekty na obnovu Velehradu